Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Wiadomości

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Uniwersytet Jagielloński znów triumfuje w rankingu Perspektyw

Uniwersytet Jagielloński znów triumfuje w rankingu Perspektyw

W tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023 po raz kolejny zwyciężył Uniwersytet Jagielloński, plasując się na 1. miejscu ze 100-procentowym wskaźnikiem rankingowym. Najstarsza polska uczelnia najwyższe miejsce na podium zajęła ex aequo z Uniwersytetem Warszawskim, który uzyskał 99,6 proc. Politechnika Warszawska jest trzecia, a miejsce 4. przypadło Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Górniczo-Hutniczej.

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 30 wskaźników zgrupowanych w 7 kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, innowacyjność, efektywność naukowa, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jego metodologię opracowuje kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Jak poinformowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy, jest to pierwszy ranking opublikowany z uwzględnieniem wyników ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni za lata 2017-2021, lecz nie wpłynęło to zasadniczo na układ rankingowych tabel. W tym roku czołówka nie zmieniła się, a na pierwszej pozycji w całej historii rankingu znajdował się albo Uniwersytet Jagielloński, albo Uniwersytet Warszawski, albo ex aequo - jak w tegorocznej edycji. Dwie najlepsze polskie szkoły wyższe osiągnęły niemal identyczny wskaźnik rankingowy - UJ 100 proc., UW 99,6 proc. [kapituła przyjęła, że uczelnie o zbliżonych wynikach, różniących się nie więcej niż o 0,5 proc., będą klasyfikowane na tych samych pozycjach - przyp. red.]. Trzecia Politechnika Warszawska traci do liderów 12 punktów. W pierwszej dziesiątce sklasyfikowano ponadto: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Gdańską, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Wrocławską oraz Gdański Uniwersytet Medyczny i Politechnikę Łódzką.


Dwie najlepsze polskie szkoły wyższe osiągnęły niemal identyczny wskaźnik rankingowy - UJ 100 proc., UW 99,6 proc. [kapituła przyjęła, że uczelnie o zbliżonych wynikach, różniących się nie więcej niż o 0,5 proc., będą klasyfikowane na tych samych pozycjach - przyp. red.]. Trzecia Politechnika Warszawska traci do liderów 12 punktów. W pierwszej dziesiątce sklasyfikowano ponadto: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Gdańską, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Wrocławską oraz Gdański Uniwersytet Medyczny i Politechnikę Łódzką

- Informację o wyniku osiągniętym przez Uniwersytet Jagielloński w najnowszej edycji rankingu Perspektyw przyjąłem z wielką radością i satysfakcją. Wyróżnienie to stanowi w moim przekonaniu potwierdzenie, że obrany przez naszą uczelnię kierunek rozwoju jest słuszny, a znakomite dokonania członków naszej społeczności - dostrzegane i doceniane. Przyznana nam pierwsza lokata, wraz z Uniwersytetem Warszawskim, cieszy tym bardziej, że udało się ją uzyskać w bardzo trudnym dla nas czasie, gdy inflacja utrzymuje się na wysokim poziomie, a koszty prowadzenia działalności sukcesywnie rosną. Mam jednak nadzieję, że mimo wszystkich niesprzyjających zdarzeń i okoliczności, Uniwersytet Jagielloński będzie w nadchodzących latach osiągał kolejne sukcesy, zarówno w badaniach naukowych, jak i kształceniu studentów i doktorantów, potwierdzając pozycję lidera w polskim - i nie tylko polskim - środowisku akademickim. Gratuluję całej naszej wspólnocie akademickiej - mówi prof. Jacek Popiel, rektor UJ.

Jak co roku najważniejszą częścią badania z punktu widzenia kandydatów na studia, jest ranking obejmujący 74 główne kierunki. Przygotowanie go poprzedzone zostało tzw. wielką kalibracją. Jako że w wykazie kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach znajduje się ich ponad 1700, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, wspólnie z ośrodkami akademickimi, dokonała przyporządkowania tych studiów do najpopularniejszych kierunków lub grup kierunków podlegających rankingowej ocenie. Uniwersytet Jagielloński zwyciężył w 11 z nich: analityka medyczna, biologia, biotechnologia (mgr), farmacja, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, położnictwo, prawo i zdrowie publiczne. Bardzo wysoko zostały również ocenione: astronomia, chemia, filozofia, fizyka, geologia, historia, informatyka (mgr), ochrona środowiska, politologia, ratownictwo medyczne, socjologia, stosunki międzynarodowe (2. miejsce) oraz archeologia, dietetyka, dziennikarstwo i komunikacja, filologia angielska, filologie obce, filologia polska, geografia, kierunki o bezpieczeństwie, kulturoznawstwo, pedagogika i psychologia (3. miejsce).

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych są dostępne na stronie 2023.ranking.perspektywy.pl.

Recommended
Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w składzie Rady Wykonawczej KDBASP

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w składzie Rady Wykonawczej KDBASP

Ministerialne stypendia dla kilkunastu młodych badaczy UJ

Ministerialne stypendia dla kilkunastu młodych badaczy UJ

Fizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatem <span lang='en'>ERC Advanced Grant</span>

Fizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatem ERC Advanced Grant

Naukowcy z UJ wśród laureatów konkursu <span lang="en">FIRST TEAM</span> FENG

Naukowcy z UJ wśród laureatów konkursu FIRST TEAM FENG