Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłasza VI edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego.

W VI edycji konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 1 stycznia - 31 grudnia 2016 roku.

Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.

VI edycja konkursu realizowana jest według następującego harmonogramu:

  • ogłoszenie konkursu - 15 lutego 2017 r.,
  • nadsyłanie prac - do dnia 16 sierpnia 2017 r.,
  • uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagrody oraz wyróżnienia - nie później niż do 30 listopada 2017 r., po ogłoszeniu daty na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Departament Komunikacji Społecznej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. pocztowa nr 419, 00-950 Warszawa 1, z dopiskiem Konkurs na pracę doktorską, do dnia 16 sierpnia 2017 r. Więcej informacji znaleźć można na stronie knf.gov.pl.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt na adres: dks@knf.gov.pl.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron