Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podnoś swoje kwalifikacje

Podnoś swoje kwalifikacje

Uniwersytet Jagielloński zapewnia swoim pracownikom szereg rozwiązań pomagających im zarówno w realizacji planów życiowych, jak i samodoskonaleniu. Oferta zawiera również szkolenia, coaching oraz kursy językowe.

Szkolenia BHP

Inspektorat BHP UJ

Działająca na Uniwersytecie Jagiellońskim służba BHP odpowiedzialna jest za doradztwo, konsultacje oraz kontrolowanie w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy w przestrzeni uniwersyteckiej. Celem tych działań jest zapewnienie każdemu pracownikowi bezpiecznego i wygodnego stanowiska pracy.

Wszechnica UJ

Wszechnica UJ - szkolenia, coaching, doradztwo

Wszechnica UJ została powołana do życia w celu zwiększenia wzajemnej interakcji pomiędzy środowiskiem akademickim a osobami wykorzystującymi w praktyce wiedzę o zarządzaniu. Jej misją jest ułatwienie wymiany doświadczeń oraz dostępu do rzetelnych informacji przy jednoczesnym dawaniu wskazówek dotyczących ich praktycznego zastosowania. Wszechnica działa na rzecz zwiększenia świadomości i elastyczności organizacji, z którymi współpracuje.

Jagiellońskie Centrum Językowe

JCJ - Jagiellońskie Centrum Językowe

Wyróżnione prestiżową akredytacją międzynarodowej organizacji EAQUALS Jagiellońskie Centrum Językowe to międzywydziałowa jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego, tworzona przez zespół o wieloletnim doświadczeniu w nauczaniu języków oraz przeprowadzaniu międzynarodowych egzaminów. Pracownicy mogą doskonalić swoją znajomość jedenastu języków, a przy rejestracji na kurs otrzymują specjalną zniżkę.

Biuro Doskonalenia Kompetencji

Biuro Doskonalenia Kompetencji

Do zadań Biura należy m.in.: wsparcie jednostek UJ w zakresie spraw związanych z zapewnieniem i doskonaleniem jakości kształcenia oraz wsparcie procesu doskonalenia kompetencji kadry dydaktycznej UJ – planowanie i organizowanie cyklu warsztatów dydaktycznych Ars Docendi oraz konferencji Ars Docendi.

Pegaz

Pegaz - platforma e-learningowa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pegaz jest oficjalną uniwersytecką platformą zdalnego nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Służy do ułatwienia wzajemnej komunikacji całej społeczności akademickiej oraz do umieszczania na niej multimedialnych materiałów dydaktycznych. Jest to również narzędzie, za pomocą którego od kilku lat odbywa się ocena jakości zajęć dydaktycznych na uniwersytecie.

Wymiana bilateralna i program Erasmus+

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ

Ze względu na uczestnictwo w wielu programach oraz zawarcie porozumień o współpracy naukowej, Uniwersytet Jagielloński umożliwia pracownikom wzięcie udziału w szkoleniowych wyjazdach za granicę we współpracy z innymi uczelniami partnerskimi. Uczestnicy mogą wybierać spośród kilku rodzajów szkoleń, odbywanych w na uniwersytetach w kilkudziesięciu krajach Europy i świata.

ZintegrUJ

ZintegrUJ

Celem ZintegrUJ jest kompleksowy rozwój Uniwersytetu Jagiellońskiego i poprawa jakości funkcjonowania i zarządzania uczelni w zakresie: tworzenia lub modernizacji programów kształcenia na studiach II stopnia, wyposażenia w nowe kompetencje studentów, którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry, tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów studiów doktoranckich, wyposażenia w nowe kompetencje nauczycieli akademickich, kadry zarządzającej oraz pracowników UJ niebędących nauczycielami akademickimi UJ oraz rozwoju narzędzi informatycznych.

W ramach Zadania 7 prowadzone są szkolenia mające na celu rozwój kadr zarządzających i administracyjnych UJ.

Informacje o bieżących rejestracjach na kursy dla kadry zarządzającej i pracowników administracyjnych.

Formy wsparcia obejmują następujące programy:
  • program przywództwa akademickiego i rozwoju kompetencji zarządczych
  • program rozwoju kompetencji interpersonalnych
  • program wsparcia kadry w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
  • program zarządzania procesowego

Podnoś swoje kwalifikacje - infografika

Widok zawartości stron Widok zawartości stron