Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ważne dokumenty

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego

Regulamin organizacyjny UJ

Regulamin pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instrukcja obiegu dokumentów wraz z załącznikami jest dostępna dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego na stronie Biura Kwestora

wzór identyfikatora imiennego dla pracowników UJ

Komunikat Kanclerza UJ ws. wzoru identyfikatorów imiennych dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego niebędących nauczycielami akademickimi (nie dotyczy Collegium Medicum)

Komunikat Kanclerza UJ ws. usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komunikat Kanclerza UJ ws. aktualizacji wykazu osób odpowiedzialnych za obsługę spraw ubezpieczeniowych UJ

Komunikat Kanclerza UJ ws. ubezpieczenia w zakresie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków i bagażu podróżnego w wyjazdach zagranicznych

Formularz zgłoszenia sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia w czasie zagranicznej podróży służbowej

Instrukcja kancelaryjna Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jednolity rzeczowy wykaz akt Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instrukcja archiwalna Uniwersytetu Jagiellońskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron