Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Stanisław Kistryn na spotkaniu przedstawicieli konferencji rektorów z krajów UE

Prof. Stanisław Kistryn na spotkaniu przedstawicieli konferencji rektorów z krajów UE

W środę 9 września w siedzibie COST Association (European Cooperation in Science and Technology) w Brukseli odbyło się spotkanie przedstawicieli konferencji rektorów z Francji (CPU), Holandii (VSNU), Niemiec (HRK), Polski (KRASP) i Węgier (MRK) poświęcone analizie sytuacji rzadkich dyscyplin w nauce i edukacji. W rozmowach uczestniczyli także przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Zrzeszenia Uniwersytetów (EUA).

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) reprezentowali: prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. badań naukowych i współpracy prof. Alojzy Nowak, oraz prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. Jacek Witkoś.

W czasie dyskusji plenarnych oraz w dedykowanych grupach roboczych omówiono problemy zdefiniowania rzadkich dyscyplin oraz sposobów ich zachowania i wspierania jako uniwersalnego dobra kultury europejskiej, a także wpływania na narodowe i unijne polityki skierowane na umożliwienie tych przedsięwzięć. Uczestnicy brukselskiego spotkania przedyskutowali różniej plany przyjęcia wspólnych metodologii badawczych.

Ważną kwestią jest powołanie i efektywna działalność narodowych obserwatoriów, które wezmą pod uwagę lokalną specyfikę w definiowaniu rzadkich dyscyplin oraz koordynacja działań z poziomu platformy europejskiej, której początkiem może być omawiane spotkanie.

Polecamy również
Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron