Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

"Odsłony polityki". III Kongres Politologii zakończony.

"Odsłony polityki". III Kongres Politologii zakończony.

Podobnie, jak poprzednie Kongresy, które odbyły się w Warszawie i Poznaniu, tak i ten był okazją do przedstawienia wyników badań prowadzonych przez polskich politologów oraz stanowił forum krytycznej i wielostronnej debaty nad kluczowymi problemami współczesnego świata i współczesnej polityki.

W czasie uroczystego otwarcia obrad Gości przywitali JM Rektor Uniwersytetu Jagielońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak oraz prof. dr hab. Bogdan Szlachta, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, a zarazem przewodniczący Komitetu Organizacyjnego III Kongresu. Z ramienia współorganizatorów wystąpili przewodnicząca Prezydium Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk dr hab. Grażyna Ulicka, prof. UW oraz prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych prof. dr hab. Roman Bäcker. Inauguracyjny referat pt. "Z historii nauk politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim" wygłosił prof. dr hab. Andrzej Zięba z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

III Ogólnopolski Kongres Politologii odbywał się w dniach 22-24 września 2015 r. Zgromadził ponad 800 uczestników, przybyłych z najważniejszych polskich ośrodków naukowych. Badacze zebrani w Auditorium Maximum UJ obradowali w trzech sesjach plenarnych, a historyczne sale Collegium Witkowskiego, Collegium Philologicum, Collegium Wróblewskiego, Pałacu Larischa i Kolegium Śląskiego przez dwa dni gościły blisko dwieście specjalistycznych paneli. Uczestnicy podkreślali wagę tego wydarzenia dla rozwoju nauk o polityce w Polsce, integracji środowisk politologicznego, jak również dostrzegali doskonałą organizację przedsięwzięcia, która nie byłaby możliwa bez wielkiego zaangażowania także dużej grupy poświęcających swój czas i nieszczędzących wysiłków studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Cyklicznie odbywające się Kongresy Politologii gościły już w Warszawie, Poznaniu i właśnie w Krakowie. Już za trzy lata IV Ogólnopolski Kongres Politologii odbędzie się w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron