Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja "Kino polskie jako kino transnarodowe"

Konferencja "Kino polskie jako kino transnarodowe"

Zorganizowana przez Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ międzynarodowa konferencja naukowa pod takim tytułem odbyła się w dniach 26-28 listopada br. na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Temat wynikł z zainteresowań badawczych Katedry Historii Filmu Polskiego, z której inicjatywy przed sześciu laty opublikowany został tom "Kino polskie jako kino narodowe". Zaproponowane obecnie ujęcie poszerza pole badań o perspektywę transnarodową, która – w ślad za powszechną dziś praktyką – sięga poza granice wyznaczone ramami państwa narodowego. Aspekt transnarodowy nie wskazuje na rezygnację z odrębnych tożsamości, za to zwraca uwagę na przekraczanie granic kulturowych, na interakcję między tym, co wewnątrz, a tym, co na zewnątrz państwa narodowego, na zjawiska i konteksty często pomijane w refleksji nad kinem polskim.

Obrady konferencji - referat wygłasza dr Joanna Rydzewska ze Swansea University.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska filmoznawczego. W ciągu trzech dni wygłoszono i przedyskutowano (po polsku lub po angielsku) 59 referatów, w 13 sesjach tematycznych: „Reguły i granice transnarodowości kina"; „Kosmopolici polskiego kina"; „Koprodukcje i współpraca w regionie"; „Polska współpraca z Zachodem"; „Polacy wobec Wschodu"; „Polska-Rosja"; „Polscy filmowcy po obu stronach oceanu"; „Film polski w cudzych oczach"; „Światowa recepcja polskiego kina"; „Polscy aktorzy w obcych filmach"; „Miedzynarodowe inspiracje polskiego kina"; „Formy niefabularne w perspektywie transnarodowej" oraz „Kino polskie w perspektywie postkolonialnej". Wśród referentów znalazło się dziesięcioro przedstawicieli zagranicznych ośrodków naukowych: po dwoje z USA i Kanady oraz po jednym z Anglii, Francji, Belgii, Czech, Węgier i Łotwy; ponadto reprezentanci wszystkich najważniejszych polskich ośrodków naukowych.

Obradom towarzyszyły dwa wydarzenia artystyczne. W czwartek 26 listopada z naukowcami spotkał się wybitny dokumentalista Wojciech Staroń i przedstawił swój najnowszy, już wielokrotnie nagradzany film "Bracia". W piątek 27 listopada w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, po pokazie filmu "Zaproszenie do wnętrza", odbyło się spotkanie uczestników Konferencji z Andrzejem Wajdą. 

Spotkacie w Muzeum Manggha, od prawej Andrzej Wajda, Katarzyna Zimmerer, Tadeusz Lubelski

 

Organizatorami konferencji byli: Sebastian Jagielski, Tadeusz Lubelski, Magdalena Podsiadło.

tekst i zdjęcia: materiały organizatorów

Polecamy również
Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron