Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jubileusz prof. Antoniego Jackowskiego

Jubileusz prof. Antoniego Jackowskiego

Wybitny geograf, współtwórca powojennej krakowskiej i polskiej szkoły geografii turyzmu, twórca szkoły naukowej w zakresie geografii religii, badacz historii polskiej geografii obchodzi 80-lecie swoich urodzin.

25 czerwca w obecności zgromadzonych w Sali Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi geografów z wielu ośrodków krajowych i zagranicznych, dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi dr hab. Małgorzaty Kruczek, gości z uniwersytetów - Łódzkiego, Warszawskiego oraz licznego grona przyjaciół, uczniów i współpracowników, rektor UJ prof. Wojciech Nowak wręczył prof. Antoniemu Jackowskiemu srebrny medal „Plus ratio quam vis".

Profesor jest człowiekiem uniwersytetu – jego całe życie naukowe i zawodowe związane jest z naszą uczelnią. Pełnił liczne funkcje, przeszedł wszystkie szczeble kariery, otrzymał wszystkie możliwe stopnie naukowe, wyróżnienia i tytuły, łącznie z niezwykle rzadko przyznawaną godnością profesora honorowego UJ – powiedział rektor. W przyznaniu medalu „Plus ratio quam vis" jest jedno ważne przesłanie – profesor przez całą swoją drogę życiową utożsamiał najlepsze tradycje etosu profesora uniwersytetu. Składa się na niego kultura osobista, forma, sposób i jakość wypowiedzi. Medal, który otrzymuje człowiek posiadający niekwestionowaną pozycję naukową, ma przypominać o tym, że jesteśmy zobowiązani 651-letnią historią do kontynuacji etosu profesora – dodał prof. Wojciech Nowak.

Do życzeń i gratulacji dołączono wyjątkowy prezent. Dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ dr hab. Marek Drewnik wręczył prof. Jackowskiemu świeżo wydaną, dedykowaną Jubilatowi książkę „Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność". Wydawnictwo, przygotowane przez specjalistów z różnych dziedzin i ośrodków naukowych w Polsce, ukazało się pod redakcją Elżbiety Bilskiej- Wodeckiej i Izabeli Sołjan.

Odczytane zostały także adresy gratulacyjne nadesłane m.in. przez prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, dziekanów Wydziałów Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego, a także władze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dziękując za wyróżnienie, prof. Antoni Jackowski powiedział, że jego otrzymanie mobilizuje go do dalszej pracy. Medal zadedykował swoim rodzicom, żonie oraz swoim profesorom i wychowankom. Na ręce rektora wraz z podziękowaniami złożył właśnie wydaną monografię o profesorze Jerzym Smoleńskim, polskim geografie i geologu, profesorze UJ, który zginął w 1940 r. w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen.

Po uroczystości rozpoczęła się sesja naukowa, w trakcie której referaty wygłosili: prof. Andrzej Lisowski (dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego), prof. Stanisław Liszewski  (Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego), prof. Eugeniusz Rydz (Instytut Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku) oraz dr hab. Izabela Sołjan i dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Prof. dr hab. Antoni Jackowski jest profesorem honorowym UJ, emerytowanym profesorem zwyczajnym w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W Uniwersytecie Jagiellońskim pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji, m.in.: dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (1993-1999). W 1994 r. utworzył w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ jedyny w Polsce i drugi w Europie Zakład Geografii Religii. W dorobku naukowym Profesor posiada ponad 300 prac, w tym blisko 30 książek.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Dr Przemysław Mróz otrzymał Nagrodę im. Franka Wilczka

Dr Przemysław Mróz otrzymał Nagrodę im. Franka Wilczka

Nico van Straalen uhonorowany doktoratem honoris causa UJ

Nico van Straalen uhonorowany doktoratem honoris causa UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron