Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UJ rozwija współpracę z Uralskim Uniwersytetem Federalnym

UJ rozwija współpracę z Uralskim Uniwersytetem Federalnym

17 maja na Uniwersytecie Jagiellońskim gościli przedstawiciele Uralskiego Uniwersytetu Federalnego im. pierwszego prezydenta Rosji Borysa Jelcyna. Celem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy i zacieśnienie więzi między uczelniami.

W skład delegacji weszli rektor Uralskiego Uniwersytetu Federalnego prof. Viktor Koksharov oraz prorektor ds. nauki tej uczelni prof. Vladimir Khruzaev. Uniwersytet Jagielloński reprezentowali rektor UJ prof. Wojciech Nowak, dziekan Wydziału Biochemiii, Biofizyki i Biotechnologii prof. Zbigniew Madeja, prodziekan ds. badań i współpracy międzynarodowej WBBiB prof. Jolanta Jura, koordynator współpracy ze strony WBBiB dr hab. Przemysław Malec, prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Filologicznego dr hab. Władysław Witalisz, dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii prof. Kazimierz Strzałka, oraz dr Maria Kantor z Działu Współpracy Międzynarodowej.

Podpisane przez uniwersytety porozumienie (Memorandum of Understanding) dotyczy w szczególności czterech wydziałów: Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Filologicznego, Wydziału Chemii i Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Dokument przewiduje wymianę doświadczeń dotyczących programów wymiany, krótkoterminowe wyjazdy kadry akademickiej i administracyjnej, wymianę studentów oraz organizację wspólnych konferencji.

W 2017 roku Małopolskie Centrum Biotechnologii rozpoczęło współpracę z rosyjską uczelnią w ramach porozumienia instytutowego.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Uniwersytet Jagielloński gościł ambasadora Islandii

Uniwersytet Jagielloński gościł ambasadora Islandii

Ambasador Niemiec z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

Ambasador Niemiec z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uniwersytet Jagielloński odwiedziła ambasador Kanady w Polsce

Uniwersytet Jagielloński odwiedziła ambasador Kanady w Polsce

Wizyta Marka Brzezinskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim

Wizyta Marka Brzezinskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim

Widok zawartości stron Widok zawartości stron