Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prezydent Malty z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

Prezydent Malty z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

28 stycznia Uniwersytet Jagielloński odwiedził prezydent Republiki Malty dr George Vella. Po spotkaniu z przedstawicielami władz uniwersyteckich gość wygłosił w Auli Collegium Novum wykład zatytułowany "Present Global Challenges". W programie wizyty znalazła się także również krótka wizyta w Muzeum UJ Collegium Maius oraz Bibliotece Jagiellońskiej.

Po oficjalnym powitaniu, dr George Vella udał się do Sali Senackiej Collegium Novum UJ, gdzie spotkał się z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego – rektorem prof. Wojciechem Nowakiem, prorektorami prof. Stanisławem Kistrynem, prof. Dorotą Malec, prof. Armenem Edigarianem, prof. Tomaszem Grodzickim i przedstawicielem Komitetu ds. Internacjonalizacji prof. Piotrem Laidlerem, a także rektorami innych uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Szkół Wyższych Krakowa: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego, Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, PWSZ w Tarnowie, Uniwersytetu Pedagogicznego, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Akademii Ignatianum.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o kwestiach dotyczących współpracy naukowo-dydaktycznej reprezentowanych na spotkaniu uczelni z instytucjami maltańskimi w szerszym kontekście współpracy polsko-maltańskiej i działań na rzecz internacjonalizacji w szkolnictwie wyższym.  

Przed wygłoszeniem wykładu prezydent Malty odwiedził historyczną salę nr 56, gdzie w czasie II wojny światowej nazistowscy okupanci rozpoczęli Sonderaktion Krakau – operację wymierzoną przeciwko profesorom Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych krakowskich szkół wyższych, a także złożył wieniec pod tablicą upamiętniającą ofiary tych wydarzeń .

Wykład Present Global Challenges poświęcony był globalnym wyzwaniom współczesnego świata, rozumianym jako problemy, które mają charakter ponadnarodowy i mogą być skutecznie rozwiązywane jedynie na szczeblu międzynarodowym.

Dr George Vella pokrótce omówił jego zdaniem najważniejsze globalne wyzwania, wśród których wymienił m.in. zmiany w środowisku naturalnym, w tym zwłaszcza globalne ocieplenie, trudności z produkcją i dystrybucją żywności oraz zaopatrzeniem w wodę, skrajną biedę, wyzwania z dziedziny zdrowia publicznego, problemy z produkcją i dostępem do przyjaznej środowisku energii elektrycznej, handel bronią, który napędza lokalne konflikty, przestępczość zorganizowaną i terroryzm, zjawiska populizmu i ksenofobii, kryzysy migracyjne, a także potencjalne zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii.

Prezydent Malty podkreślił, że aby sprostać tym wyzwaniom, konieczne jest stworzenie w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych skutecznego systemu podejmowania decyzji i, co ważniejsze, wprowadzania ich w życie. Podkreślił też, że działaniom tym musi towarzyszyć przywiązanie do takich wartości jak pokój, bezpieczeństwo, demokracja, wolność, tolerancja i dialog, co z kolei możliwe jest tylko dzięki odpowiedniej edukacji.

Dr George Vella odniósł się również do funkcjonowania Unii Europejskiej, której postawa wobec globalnych wyzwań powinna jego zdaniem charakteryzować się większą spójnością, przy jednoczesnym poszanowaniu narodowej specyfiki i odmiennego podejścia poszczególnych państw członkowskich. Na zakończenie wykładu, prezydent odpowiedział na pytania zadane przez obecnych na spotkaniu studentów.

Po tradycyjnej wymianie prezentów i wpisie do księgi pamiątkowej w gabinecie rektora UJ, prezydent Malty odwiedził Muzeum UJ Collegium Maius oraz Bibliotekę Jagiellońską.

George W. Vella urodził się 24 kwietnia 1942 roku. 7 marca 2019 roku został dziesiątym prezydentem Republiki Malty. W latach 1957–1964 studiował medycynę na Royal University of Malta, uzyskując tytuł lekarza medycyny i chirurgii. W trakcie swojej kariery politycznej przewodniczył rozlicznym delegacjom na wielu konferencjach i seminariach, w tym również tych organizowanych przez OBWE, Radę Europy i Unię Międzyparlamentarną. Przed nominacją na urząd prezydenta Malty, George Vella sprawował urząd ministra spraw zagranicznych (2013–2017).  Za jedno z jego najważniejszych osiągnięć w polityce międzynarodowej należy uznać reprezentację Malty w Radzie Spraw Zagranicznych UE i zaangażowanie w kwestie związane z regionem śródziemnomorskim. Za swoją działalność George Vella został uhonorowany szeregiem odznaczeń, m.in. maltańskim Orderem Narodowym Zasługi, brytyjskim Orderem św. Michała i św. Jerzego, Orderem Zasługi Zakonu Maltańskiego, Orderem św. Agaty oraz greckim Orderem Honoru.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Uniwersytet Jagielloński gościł ambasadora Islandii

Uniwersytet Jagielloński gościł ambasadora Islandii

Ambasador Niemiec z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

Ambasador Niemiec z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uniwersytet Jagielloński odwiedziła ambasador Kanady w Polsce

Uniwersytet Jagielloński odwiedziła ambasador Kanady w Polsce

Wizyta Marka Brzezinskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim

Wizyta Marka Brzezinskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim

Widok zawartości stron Widok zawartości stron