Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20170928

Feast as a Mirror of Social and Cultural Changes

Data: 28.09.2017 - 30.09.2017
Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ
Kontakt: eastconference2017@yahoo.com
Feast as a Mirror of Social and Cultural Changes

Celem międzynarodowej konferencji jest stworzenie międzynarodowego interdyscyplinarnego forum badaczy, którzy cyklicznie będą się spotykać i przedstawiać wyniki swoich badań nad różnymi aspektami świąt, festiwali i świętowania, postrzeganych jako zwierciadło społecznych i kulturowych przemian, w tym wpływu urbanizacji na święta wiejskie.


Świętowanie zdaje się być nierozerwanym elementem życia ludzkiego, zwłaszcza tego zbiorowego. Jedną z najważniejszych funkcji święta jest wzmocnienie więzi, relacji pomiędzy jednostkami, bardzo często w zbiorowym uniesieniu, niezależnie od miejsca, kultury czy czasu (Durkheim). Instytucja święta chroni i odnawia kulturową wartość, wokół której organizowane jest to święto, a świętowanie w konkretnym dniu staje się tradycją, w której święto znajduje swoje umocowanie, motywację oraz usprawiedliwienie. Ta tradycja kształtuje społeczeństwa oraz zachowuje specyficzne formy rytuałów i zwyczajów dostosowanych do ich współczesnego sposobu życia.

Święta są także postrzegane jako ideologiczna regulacja życia narodu, społeczeństwa, grupy lub klasy. Zatem, w zależności od zmian w systemie, na którym opiera się funkcjonowanie społeczeństwa, tradycyjne święta poddawane są ponownej ewaluacji - mogą być dostosowane do nowych okoliczności, a nawet zniknąć i być zastąpione zupełnie nowymi.

Jak daleko społeczeństwa współczesnego świata odeszły od pierwotnej idei obchodów święta, od pojmowania tradycji w ujęciu Eliadego czy Durkheima? Czy w dalszym ciągu istnieją tradycyjne, właśnie w tym pierwotnym znaczeniu, święta? Jeśli nie, dlaczego są nazywane „tradycyjnymi”? Jakie elementy uległy zmianie i dlaczego? Co ma największy wpływ na obchody świąt? Jakie są nowe czynniki wpływające na przebieg obchodów święta? Na te właśnie pytania chcemy znaleźć odpowiedź, proponując następujące bloki tematyczne konferencji:

 • integrujący (socjalizacja jednostki) i/lub dezintegrujący aspekt święta,
 • święto jako platforma dla kulturowej samoidentyfikacji,
 • święto jako mechanizm umożliwiający transmisję kulturowych tradycji,
 • publiczna manifestacja, (re)walidacja i odnowa wartości istotnych dla świętujących ludzi,
 • sekularyzacja świąt,
 • fragmentacja i re-semantyzacja świąt,
 • ; zastąpienie dawnych świąt nowymi,
 • ekonomiczny aspekt święta - komercyjna eksploatacja świąt,
 • rola święta w dynamice społecznego i kulturowego życia ,
 • znaczenie miejsca, przestrzeni i zwyczajów w obchodach świąt,
 • artystyczny aspekt święta,
 • święto jako instrument wykorzystywany w polityce lokalnej, regionalnej lub narodowej,
 • święto jako czas odpoczynku związany z rekreacją, zabawą i grami,
 • święto jako tymczasowe zawieszenie społecznego porządku,
 • święto jako okazja do zamanifestowania ról odgrywanych w społeczeństwie na co dzień,
 • święto jako wydarzenie wzbudzające różnego rodzaju emocjonalne napięcia,
 • święto jako okazja do grupowego pojednania, pokuty i kompensacji,
 • związek święta z turystyką,
 • środki masowego przekazu a świętowanie.

Językiem konferencji będzie angielski.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj