Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190627

Collections - Encounters – Inspirations. Reception of Japanese art and crafts

Data: 27.06.2019 - 29.06.2019
Miejsce: Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1
Organizator: Instytut Studiów Międzykulturowych UJ, Muzeum Narodowe w Krakowie, Polski Instytut Studiów nad Sztuką
Kontakt: Europe-Japan2019@uj.edu.pl
Collections - Encounters – Inspirations. Reception of Japanese art and crafts

Konferencja, której pełny tytuł brzmi: ‘Collections - Encounters – Inspirations. Reception of Japanese art and crafts in Central and Eastern Europe before the establishment of diplomatic contacts between Poland and Japan in 1919’, poświęcona jest odbiorowi japońskiej sztuki i rzemiosła w Europie Środkowo-Wschodniej przed nawiązaniem przez Polskę stosunków dyplomatycznych z Japonią w 1919 r.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Polska zaczęła nawiązywać stosunki dyplomatyczne z licznymi krajami świata, w tym z Japonią. Od roku 1919 Polska była aktywnym partnerem Japonii w Europie Środkowo-Wschodniej, przyczyniając się do rozwoju kontaktów kulturowych, które trwają po dziś dzień. Jednak jeszcze przed oficjalnym nawiązaniem stosunków dyplomatycznych w 1919 r. mieszkańcy ziem polskich czynny brali udział w wymianie kulturowej z Japonią na różnych polach, poprzez współpracę z kolekcjonerami i artystami z Europy i z innych części świata, która wiązała się m. in. z tworzeniem kolekcji japońskiej sztuki i rzemiosła oraz wymianą doświadczeń i idei artystycznych z resztą Europy. Kolekcje takie nie tylko pomogły w rozpowszechnianiu wiedzy o Japonii w Europie, ale również stanowiły inspirację dla twórczości artystów europejskich.

Konferencja upamiętnia setną rocznicę nawiązania przez Polskę stosunków dyplomatycznych z Japonią. Stanowi ona część projektu mającego na celu promocję międzysektorowej współpracy pomiędzy uczelniami, muzeami, stowarzyszeniami, kolekcjonerami i artystami specjalizującymi się w japońskiej kulturze i sztuce. Organizatorzy chcieliby również doprowadzić do stworzenia międzynarodowej sieci współpracy uczonych badających kontakty kulturowe między Japonią i Europą Środkowo-Wschodnią, w tym kwestie dotyczące kolekcji i kolekcjonerów japońskiej sztuki i rzemiosła oraz jej odbioru w tej części świata.

Termin nadsyłania abstraktów mija 30 kwietnia.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj