Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190619

Republikanizm: polityka, historia, filozofia

Data: 19.06.2019
Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33
Organizator: Insytut Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Koło Nauk Politycznych UJ, czasopismo "Pressje"
Kontakt: konferencjarepublikanizm@gmail.com
Republikanizm: polityka, historia, filozofia

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Nauk Politycznych UJ oraz czasopismo idei "Pressje" zapraszają studentów i doktorantów do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Republikanizm: historia, polityka, filozofia".

 

 

- Na republikańską tradycję pragniemy spojrzeć możliwe szeroko, dlatego weźmiemy pod uwagę zarówno kontekst polsk,i jak i międzynarodowy, zarówno republikanizm klasyczny, jak i jego współczesne reminiscencje, zarówno doktrynę, jak i ustrojową praktykę - informują organizatorzy.

Tematyka historyczna:

 • znaczenie polskiej tradycji republikańskiej,
 • znaczenie tradycji republikańskiej w filozofii politycznej,
 • republikanizm klasyczny a nowożytny: podobieństwa, różnice,
 • polski republikanizm w perspektywie porównawczej,
 • Między myślą a praktyką ustrojową. Czy I RP była republiką, czy tylko państwem republikańskich autorów,
 • sarmatyzm a republikanizm: związki znaczeniowe,
 • polscy twórcy republikanizmu oraz ich wpływ na życie polityczne I RP.

Tematyka polityczna:

 • (neo)republikanizm vs. liberalizm,
 • czy polskie społeczeństwo przyjmuje republikańskie postawy,
 • dobro wspólne a demokracja liberalna: czy można walczyć z anachronizmem republiki,
 • Retoryka czy coś więcej? Znaczenie i wpływ republikanizmu na dyskurs publiczny w Polsce,
 • Kościół fundamentem republiki? Polskie związki katolicyzmu z republikanizmem,
 • republikanizm, konserwatyzm, komunitarianizm: różnice, podobieństwa, oddziaływanie,
 • znaczenie polityczne neo-republikanizmu w Polsce i na świecie,
 • "Solidarność" i inne współczesne przejawy polskiego republikanizmu.

Termin zgłoszeń upływa 1 czerwca. Abstrakty o długości 300-500 słów prosimy wysyłać przy użyciu formularza (nie wliczamy bibliografii).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj