Przejdź do głównej treści

Naukowiec z UJ wśród liderów międzynarodowej sieci badawczej

Naukowiec z UJ wśród liderów międzynarodowej sieci badawczej

Dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ został wybrany wiceprzewodniczącym komitetu zarządzającego sieci “The Neural Architecture of Consciousness” (Neuronalna architektura świadomości, numer akcji CA18106), międzynarodowego konsorcjum finansowanego w ramach programu COST - European Cooperation in Science and Technology.

Granty COST finansowane są ramach programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej. Przyznawane są od 1971 roku. Mają na celu wsparcie budowy międzynarodowych zespołów badawczych o dużym zasięgu i wspieranie konsorcjów w pozyskiwaniu dodatkowych funduszy na projekty badawcze. COST stawia sobie za cel promowanie naukowej doskonałości, wspieranie innowacyjności i młodych naukowców. Duży nacisk kładzie na badania interdyscyplinarne. Przyznane środki mogą zostać wykorzystane m.in. na pokrycie kosztów spotkań grup roboczych, staży badawczych, szkół letnich, publikacji i konferencji dla uczestników sieci. Czym zajmie się inicjatywa, w której władzach zasiada prof. Wierzchoń?

- Świadomość jest niezbywalną cechą funkcjonowania człowieka. Wciąż jednak nie wiemy, jak nasz mózg ją tworzy. Zaproponowano wiele różnych teorii neuronalnych podstaw świadomości. Badania dotyczące tej tematyki prowadzone były jednak na niewielkich grupach, co ogranicza płynące z nich wnioski. W ramach konsorcjum sieci COST chcemy opisać kompleksowy model neuronalnej architektury świadomości (tj. zaangażowane obszary w mózgu i połączenia między nimi) wykorzystując zarówno neuroobrazowanie, jak i dane zebrane w ramach serii zadań behawioralnych. Badaniami objęte zostanie kilkaset osób, zarówno zdrowych, jak i pacjentów klinicznych w kilku jednostkach konsorcjum - mówi prof. Wierzchoń. Czy badania będą miały zastosowanie praktyczne? - Wyniki naszych badań mogą okazać się pomocne np. przy diagnozowaniu zaburzeń świadomości - wyjaśnia prof. Wierzchoń.

Inicjatywa “The Neural Architecture of Consciousness” integruje badania świadomości w 26 krajach europejskich i Japonii. Projekt potrwa cztery lata. W komitecie zarządzającym sieci zasiądzie również dr Michał Bola z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, oraz dr hab. Marek Binder z Instytutu Psychologii UJ. W pracach grup roboczych konsorcjum będzie brał udział cały zespół badaczy Instytutu Psychologii UJ zgrupowanych w ramach Laboratorium Badania Świadomości (c-lab.pl), którego prof. Wierzchoń jest liderem. Zespół realizuje obecnie trzynaście projektów badawczych poświęconych problematyce świadomości, regularnie publikując wyniki badań w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

- To bardzo dobra wiadomość nie tylko dla Wydziału Filozoficznego, ale i całego Uniwersytetu - mówi prof. Jarosław Górniak, dziekan Wydział Filozoficznego, którego częścią jest Instytut Psychologii. - Europejska nauka coraz bardziej się integruje, co otwiera duże możliwości przed zespołami badawczymi. Cieszę, że możemy być częścią tego procesu - podsumowuje dziekan Górniak.

Dr hab. Michał Wierzchoń jest dyrektorem Instytutu Psychologii UJ. Instytut Psychologii UJ jest wiodącym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym. Instytut otrzymał od Państwowej Komisji Akredytacyjnej ocenę wyróżniającą i jest częścią Wydziału Filozoficznego UJ wyróżnionego prestiżową kategorią A+. Instytut Psychologii UJ realizuje obecnie ponad 70 grantów o łącznej wartości ponad 39 milionów złotych, a jego pracownicy publikują w najlepszych czasopismach międzynarodowych.

Więcej informacji na temat sieci COST można znaleźć tutaj: https://www.cost.eu/actions/CA18106/#tabs|Name:management-committee

Strona Laboratorium Badań Świadomości: http://c-lab.pl

Polecamy również
Naukowcy UJ laureatami konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13

Naukowcy UJ laureatami konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13

Prestiżowa nagroda dla prof. Marcina Magierowskiego

Prestiżowa nagroda dla prof. Marcina Magierowskiego

Doktorant z UJ CM laureatem konkursu Student-Wynalazca

Doktorant z UJ CM laureatem konkursu Student-Wynalazca

Ponad 1,7 mln zł wsparcia na kształcenie w szkołach doktorskich UJ

Ponad 1,7 mln zł wsparcia na kształcenie w szkołach doktorskich UJ