Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naukowiec oraz studenci z UJ stypendystami fundacji Fulbrighta

Naukowiec oraz studenci z UJ stypendystami fundacji Fulbrighta

Prof. Mateusz Borowski z Katedry Performatyki Wydziału Polonistyki UJ został laureatem programu Fulbright Slavic Award 2024-25, w ramach którego poprowadzi zajęcia dydaktyczne w Stanach Zjednoczonych na University of Illinois (UIC). Ponadto aż 15 studentek i studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie roczny staż w jednym z czterech renomowanych amerykańskich ośrodków badawczych w Austin, Charlottesville, Chicago i Oklahoma City dzięki wsparciu otrzymanemu z programu BioLAB.

Fulbright Slavic Award to stypendium dydaktyczne przeznaczone dla osób zatrudnionych w polskich instytucjach szkolnictwa wyższego, których zainteresowania naukowe związane są z kulturą (literaturą, mediami, sztuką) lub historią, polityką, ekonomią Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium jest skierowane również do osób ze znajomością realiów (literatury, sztuki, historii) USA, chcących upowszechniać wiedzę o Polsce wśród amerykańskich studentów i studentek. Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta: University of Illinois (UIC) w Chicagooraz The Ohio State University w Columbus (OSU).

prof. Mateusz Borowski

Dr hab. Mateusz Borowski, prof. UJ w 2025 roku poprowadzi seminarium doktorancko-magisterskie "Capturing Catastrophe: Central and East-European Environmental Disturbances in Cinematic Media" na University of Illinois (UIC) w Chicago. Prof. Borowski jest kierownikiem kierunku performatyka w Katedrze Performatyki na Wydziale Polonistyki UJ. Pracę doktorską poświęconą najnowszemu dramatowi europejskiemu obronił w 2005 r. na Uniwersytecie im. Jana Gutenberga w Moguncji. Jego główne obszary zainteresowania to fabulacje spekulatywne oraz narracje kontrfaktualne dotyczące aktualnych kryzysów ekologicznych i cywilizacyjnych. Opublikował m. in. książki: "Strategie zapominania. Pamięć i kultura cyfrowa" i wspólnie z Małgorzatą Sugierą "Sztuczne natury. Performanse technonauki i sztuki". Współredagował tomy zbiorowe "Emerging Affinities: Possible Futures of Performative Arts" i "Niespodziewane alianse. Sztuki performatywne jutra". Jest współautorem pracy "Performanse pamięci w literaturach i sztukach" powstałej w ramach projektu badawczego Beethoven (NCN i DFG). We współpracy z Małgorzatą Sugierą przetłumaczył liczne prace naukowe i sztuki teatralne z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego, ostatnio "Pozostaje performans. Sztuka i wojna w czasach teatralnych odtworzeń" Rebecki Schneider. Jest członkiem rady naukowej czasopisma "Contemporary Drama Review" oraz serii "Drama zwischen Text und Bühne" opublikowanej przez wydawnictwo Brill. Od 2022 roku kieruje grantem OPUS 22 NCN "Po kryzysie klimatycznym. Nieskalowalne strategie przetrwania w fabulacjach spekulatywnych ostatnich dwóch dekad", a także pracami polskiego zespołu w grancie CELSA "Re-Familiarizing the Body and its Umwelt: the Uncanny Imaginary as a Tool to Cope with Contemporary Societal Challenges in post-2004 Europe" (REFAM). 


Program BioLAB to roczny staż dla studentów i studentek studiów magisterskich i doktoranckich kierunków biologiczno-chemicznych, biofizycznych, medycznych i pokrewnych (biologia, biochemia, biofizyka, bioinformatyka, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, medycyna, itp.). Podczas stażu studenci dołączają do zespołów badawczych prowadzących projekty z takich dziedzin jak neurologia, krystalografia, wirusologia czy genetyka molekularna.

W ramach tegorocznej edycji konkursu Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta otrzymała 130 wniosków, spośród których wskazała 40 laureatów i laureatek. Wśród nich znalazło się 15 studentek i studentów z UJ, którzy odbędą roczny staż w jednym z czterech renomowanych ośrodków badawczych w USA.

Do Oklahoma Medical Research Foundation wyjadą:

 • Marcin Ostoja-Hełczyński,
 • Iwona Pasionek,
 • Yelyzaveta Rudenko,
 • Dominika Siodłak,
 • Mateusz Szczepaniak.

University of Chicago:

 • Daniel Jankowski,
 • Anna Tabor,
 • Nataliia Voloshchuk,

University of Texas, Southwestern Medical Center:

 • Karolina Juzba.

University of Virginia:

 • Maria Bednarczyk,
 • Katarzyna Bednarczyk,
 • Patrycja Jakubiec,
 • Mariia Oliinyk,
 • Michał Sobstel,
 • Wiktoria Szwalec.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta to fundacja edukacyjna, której głównym zadaniem jest administrowanie Programem Fulbrighta w Polsce - największym programem wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Przez wielu uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych programów wymiany na świecie, z reputacją daleko wykraczającą poza środowisko akademickie.

Polecamy również
Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Studenci WMiI UJ triumfatorami konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

Studenci WMiI UJ triumfatorami konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Wybitni młodzi naukowcy z UJ laureatami konkursu START FNP

Wybitni młodzi naukowcy z UJ laureatami konkursu START FNP

Widok zawartości stron Widok zawartości stron