Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszono laureatów Nagrody im. ks. Stanisława Musiała za rok 2019

Ogłoszono laureatów Nagrody im. ks. Stanisława Musiała za rok 2019

Nagrodę im. księdza Stanisława Musiała, przyznawaną osobom zasłużonym dla dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego odbiorą 6 marca prof. Jan Grosfeld, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Dariusz Popiela - kajakarz, twórca projektu "Ludzie, nie liczby".

Ustanowiona przez Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze" Nagroda,  której fundatorami są rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezydent miasta Krakowa oraz Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie, przyznawana jest w dwóch kategoriach. Prof. Jan Grosfeld został uhonorowany za twórczość promującą ducha dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej. Z kolei Dariusz Popiela Nagrodę odbierze za podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz pojednania.

Prof. Jan Grosfeld jest politologiem, ekonomistą, działaczem katolickim, profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od lat aktywnie działa na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, będąc członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz Komitetu Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem.

Relacjom między chrześcijaństwem a judaizmem poświęcił wiele wykładów, artykułów oraz cztery książki: "Krzyż i gwiazda Dawida", "Czekanie ma Mesjasza", "Od lęku do nadziei. Chrześcijanie, Żydzi, świat" i "Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?" W 2019 roku ukazała się w jego tłumaczeniu książka ks. Marcela Debysera „Biblia dla moich parafian”, stanowiąca wprowadzenie do lektury ksiąg Starego Testamentu.

Prof. Jan Grosfeld konsekwentnie przypomina o żydowskich korzeniach chrześcijaństwa, przekonując o potrzebie odkrywania tych związków i ich konsekwencji. Podkreśla, że odrzucenie czy nieznajomość źródła, z którego wywodzi się Kościół, musi owocować brakiem rozumienia samego siebie, własnej tożsamości religijnej, samej istoty chrześcijaństwa.

Dlatego też aktywnie włączył się też m.in. w organizowanie Dnia Judaizmu w Kościele katolickim i wyjaśniał powody, dla których jest on co roku obchodzony. W pewnym momencie stał się jedną z twarzy dialogu prowadzonego przez Kościół w Polsce.

Dariusz Popiela jest utytułowanym sportowcem, olimpijczykiem, ośmiokrotnym Mistrzem Polski i dwukrotnym Wicemistrzem Europy w kajakarstwie górskim. Obok sportu ma też inną pasję: przywracanie pamięci o żydowskich mieszkańcach małopolskich miejscowości. W ten sposób powstał projekt "Ludzie, nie liczby". Dariusz Popiela z pomocą ludzi, których zgromadził wokół tej inicjatywy, w latach 2017-2018 uporządkował zdewastowany i zarośnięty cmentarz żydowski w Krościenku. Pochowano tam ofiary masowego mordu dokonanego przez Niemców w 1942 roku. Na porządkach się nie skończyło - dzięki żmudnym poszukiwaniom udało się odtworzyć listę 256 ofiar, których nazwiska zostały następnie wyryte na ustawionym na cmentarzu pomniku.

W kolejnym roku podobną zmianę przeszedł żydowski cmentarz w Grybowie. Tam na pomniku wyryto imiona i nazwiska 1774 żydowskich mieszkańców, co Dariusz Popiela nazwał "ciosem dla zapomnienia i tryumfem pamięci".

By następne takie działania były możliwe, założył fundację. Teraz razem z zespołem zaangażowanych osób zbiera środki na uporządkowanie cmentarza w Czarnym Dunajcu. Na facebookowym profilu "Ludzie, nie liczby" można przeczytać wiele historii konkretnych Żydów i żydowskich rodzin z tej miejscowości. Wszystko zgodnie z wpisaną w nazwę projektu zasadę, by imiennie upamiętniać ofiary Zagłady.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się w piątek 6 marca w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Patron Nagrody, ks. Stanisław Musiał SJ (1938-2004), był wytrwałym rzecznikiem dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, konsekwentnie krytykował wszelkie przejawy antysemityzmu i ksenofobii, za co uhonorowano go m.in. Nagrodą im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej. Od 1981 roku był redaktorem „Tygodnika Powszechnego”, a w latach 1990-1991 zastępcą redaktora naczelnego. Publikował także m.in. w "Gazecie Wyborczej", "Wprost", "Polin" i "Midraszu". Ks. Musiał był autorem ważnej książki piętnującej grzech antysemityzmu pt. "Czarne jest czarne". Po jego śmierci, z inicjatywy krakowskiej społeczności żydowskiej, na cmentarzu żydowskim w Krakowie przy ul. Miodowej odsłonięto tablicę poświęconą jego pamięci.

W ubiegłych latach laureatami Nagrody zostali: prof. Jan Błoński oraz Miasto i Gmina Chmielnik, prof. Joanna Tokarska-Bakir i Bogdan Białek, prof. prof. Bożena i Jerzy Wyrozumscy oraz Tomasz Pietrasiewicz i Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN" w Lublinie, Anna Lebet-Minakowska i ks. Manfred Deselaers, Stefan Wilkanowicz i nieformalna Grupa Przyjaciół z Olkusza (Ireneusz Cieślik, Olgerd Dziechciarz, Krzysztof Kocjan, Dariusz Rozmus), prof. Stanisław Krajewski i Mirosław Skrzypczyk, ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel i Zofia Radzikowska, prof. Jan Małecki i prof. Aleksander Skotnicki, Bella Szwarcman-Czarnota i prof. Wacław Wierzbieniec, ks. prof. Michał Czajkowski i Urszula Antosz-Rekucka oraz abp Henryk Muszyński i Adam Bartosz.

Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze" skupia osoby pochodzące z różnych środowisk katolickich i żydowskich. Włącza się w inicjatywy dotyczące dialogu, w tym m.in. w organizację obchodów Dnia Judaizmu w Kościele katolickim.

Polecamy również
Marian Turski i Anna Brzyska nagrodzeni za zasługi dla dialogu
Marian Turski i Anna Brzyska nagrodzeni za zasługi dla dialogu
Uniwersyteccy naukowcy laureatami Nagrody Ministra Edukacji i Nauki
Uniwersyteccy naukowcy laureatami Nagrody Ministra Edukacji i Nauki
Laur Verba Veritatis dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
Laur Verba Veritatis dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. Józef Dulak laureatem Nagrody Specjalnej Fundacji Profesora Szybalskiego
Prof. Józef Dulak laureatem Nagrody Specjalnej Fundacji Profesora Szybalskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj