Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studentka UJ wyróżniona za pracę poświęconą kibicom skoków

Studentka UJ wyróżniona za pracę poświęconą kibicom skoków

W 3. edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z obszaru socjologii sportu, organizowanego przez Sekcję Socjologii Sportu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, wyróżnienie otrzymała Agata Stępnik za pracę licencjacką Kult skoków narciarskich - analiza socjologiczna. Praca została przygotowana i obroniona w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (IS UJ) pod opieką naukową dr. hab. Piotra Nowaka, prof. UJ.

"Praca Agaty Stępnik jest oryginalną analizą społeczności kibiców skoków narciarskich. Inspirując się w sposób krytyczny narzędziami teoretycznymi powstałymi na gruncie socjologii sportu i socjologii religii, przedstawia nową typologię postaw kibicowskich, która następnie w rzetelny sposób zostaje przez autorkę zweryfikowana empirycznie. Uwagę zwraca również naturalna - warto dodać bardzo pożądana w naukach społecznych - ciekawość eksplorowanego świata społecznego, która widoczna jest w zaangażowaniu autorki w pracę terenową oraz w próbie pionierskiej i wielowymiarowej analizy zjawiska. W rezultacie praca Agaty Stępnik oferuje nowe ujęcie problematyki kibicowania sportowego, będąc ciekawym uzupełnieniem debaty akademickiej poświęconej temu zjawisku" - napisano w uzasadnieniu jury, które w kategorii prac licencjackich nie przyznało nagrody głównej. Spośród 5 nadesłanych prac jako jedyna wyróżnienie otrzymała absolwentka IS UJ.

Agata Stępnik studiuje obecnie na studiach II stopnia na kierunku judaistyka na UJ. Do napisania pracy licencjackiej na temat skoków narciarskich skłonił ją fenomen zróżnicowanej grupy ich kibiców, który dotąd nie stał się istotnym przedmiotem zainteresowania socjologów oraz jej prywatne zamiłowanie tą dyscypliną sportu. Praca Kult skoków narciarskich - analiza socjologiczna składa się z 2 głównych części: wprowadzenia autorskiej typologii kibiców skoków narciarskich oraz przedstawienia ich jako wyznawców kultu, którego poszczególne elementy porównać można do religii starożytnych Greków.

"Moim zdaniem, typologie opisujące kibiców innych dyscyplin sportowych nie mają zastosowania w opisie fanów skoków, przede wszystkim ze względu na kilka cech charakterystycznych, które wyróżniają ten sport spośród wielu innych. Są to m.in. forma zarazem indywidualna jak i drużynowa, brak znaczącej rywalizacji na poziomie klubowym, stricte narodowy charakter reprezentacji czy dynamizm przemian zachodzących w jego łonie. Ponadto większość tekstów analitycznych dotyczących środowiska kibicowskiego, które proponują połączenie sportu z religią, analizuje zjawisko przez pryzmat wiary chrześcijańskiej, co moim zdaniem nie może mieć zastosowania w wypadku skoków narciarskich. Uważam, że religia starożytnych Greków jest zdecydowanie lepszym polem analitycznym dla zrozumienia fenomenu środowiska kibiców skoków przede wszystkim dlatego, że niewielu z nich może wykazać się w wiarą w jedno bóstwo" - czytamy w streszczeniu pracy.

Zdaniem Agaty Stępnik w wypadku skoków narciarskich wskazać można cały panteon bóstw, w którym wprawdzie zachodzą pokoleniowe zmiany, lecz nie na tyle duże, by przemienić religię politeistyczną w monoteistyczną. Na polu kultu skoków narciarskich dochodzi również do ciągłego przenikania się sfer sacrum i profanum, co było charakterystyczne dla duchowości starożytnych Greków. Jak podkreśla, również sanktuaria zakorzenione w tym polu myślowym funkcjonowały podobnie jak obecnie skocznie narciarskie i ich otoczenie.

Polecamy również
Roczne staże w USA dla kilkunastu studentów i doktorantów UJ
Roczne staże w USA dla kilkunastu studentów i doktorantów UJ
Prace magisterskie studentów WPiA UJ nagrodzone przez UOKiK
Prace magisterskie studentów WPiA UJ nagrodzone przez UOKiK
Studenci UJ opracowali kompendium wiedzy o chińskim prawie
Studenci UJ opracowali kompendium wiedzy o chińskim prawie
Matematyczne nagrody dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Matematyczne nagrody dla uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj