Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naukowcy z UJ odznaczeni medalami Gloria Artis

Naukowcy z UJ odznaczeni medalami Gloria Artis

Prof. Bogusław Dopart oraz dr hab. Mateusz Antoniuk odznaczeni zostali brązowymi Medalami „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, którymi minister kultury i dziedzictwa narodowego honoruje osoby szczególnie wyróżniające się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

Medale wręczone zostały 24 kwietnia w mieszczącej się w Sukiennicach Galerii Polskiego Malarstwa i Rzeźby XIX wieku, gdzie inaugurację miał II Międzynarodowy Kongres Literatury Polskiej – „Tradycja romantyczna dzisiaj”, zorganizowany w dwusetną rocznicę pierwszego wydania "Ballad i romansów" Adama Mickeiwicza. W imieniu wiceprezesa Rady Ministrów, prof. Piotra Glińskiego medale wręczał Jarosław Czuba, dyrektor generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prof. dr hab. Bogusław Dopart jest kierownikiem Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wybitny literaturoznawca, teoretyk i historyk literatury, propagator idei romantyzmu i literatury w Polsce. Redaguje serię naukową „Studia Dziewiętnastowieczne”, w której ukazało się dotąd dziesięć tomów. Należy do kolegium redakcyjnego periodyków „Wielogłos” i „Wiek XIX”, współredagował kwartalnik „Universitas”. Autor ponad dwustu publikacji, w tym między innymi takich książek autorskich jak: „Romantyzm polski: pluralizm prądów i synkretyzm dzieła”; „Poemat profetyczny. O „Dziadach” drezdeńskich Adama Mickiewicza”. Jest prezesem Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz członkiem Komisji Historycznoliterackiej PAU i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Dr hab. Mateusz Antoniuk pracuje jako adiunkt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Literaturoznawca, założyciel i kierownik Pracowni Badań nad Procesem Twórczym na Wydziale Polonistyki UJ. Pracownik Ośrodka Badań nad Awangardą (UJ), członek kolegium redakcyjnego „Kontekstów Kultury” i Komisji Badań Genetycznych i Dokumentacyjnych przy Łódzkim Oddziale PAN. Autor wielu książek oraz innych publikacji naukowych, w tym: „Słowo raz obudzone. Poezja Czesława Miłosza: próby czytania”; Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta”; „Kultura małomówna Stanisława Lacka. W kręgu młodopolskiej świadomości mowy i milczenia”.

II Międzynarodowy Kongres Literatury Polskiej obraduje w dniach 25 kwietnia – 26 kwietnia 2022 roku w Wierzchosławicach. W programie są dwie konferencje: „Mickiewicz i świat” – pod przewodnictwem prof. dr. hab. Bogusława Doparta oraz „Obecność paradygmatu romantycznego po 1945 roku w literaturze polskiej”, której obradom przewodniczył będzie prof. dr hab. Wojciech Ligęza.

Polecamy również
Prof. Wojciech Nowak i prof. Andrzej Matyja – Małopolanin i Człowiek Roku 2020
Prof. Wojciech Nowak i prof. Andrzej Matyja – Małopolanin i Człowiek Roku 2020
UJ z laurem w konkursie Genius Universitatis 2022
UJ z laurem w konkursie Genius Universitatis 2022
Prof. Krzysztof Stopka odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Prof. Krzysztof Stopka odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Prof. Krzysztof Zamorski odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Prof. Krzysztof Zamorski odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Widok zawartości stron Widok zawartości stron