Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda FEBS dla młodego kierownika grupy badawczej

Nagroda FEBS dla młodego kierownika grupy badawczej

Dr Guillem Ylla, kierownik Pracowni Bioinformatyki i Biologii Genomu na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ otrzymał "FEBS Excellence Award" – prestiżową nagrodę przyznawaną przez Federację Europejskich Towarzystw Biochemicznych, która służy wsparciu liderów grup badawczych rozpoczynających karierę zawodową i realizujących projekty z zakresu nauk przyrodniczych na poziomie molekularnym.

Kwota finansowania wynosi 100 tys. euro i udzielana jest na 3 lata. Jednym z warunków przystąpienia do konkursu jest wcześniejsze zatrudnienie (co najmniej przez dwa lata) w innym kraju.

Dr Guillem Ylla jest jednym z dziesięciorga naukowców nagrodzonych przez FRBS w tym roku. Warto nadmienić, że to europejskie wyróżnienie po raz pierwszy trafia do Polski.

Uzyskana nagroda zostanie wykorzystana na wsparcie projektu realizowanego w Pracowni Bioinformatyki i Biologii Genomu dotyczącego złożonych mechanizmów regulacyjnych łączących genomy i cechy. W szczególności, na dokładniejsze zbadanie zagadnienia opisanego przez zespół dr. Ylli i jego współpracowników z innych ośrodków w artykule niedawno opublikowanym w PNAS.

W pracy tej badacze ustalili, że utrata ekspresji jednego z genów na wczesnym etapie rozwoju zarodka mogła odegrać kluczową rolę w pojawieniu się metamorfozy całkowitej u owadów – złożonego i fascynującego procesu, w czasie którego owad przyjmuje radykalnie odmienne stadia morfologiczne. W ramach nowego projektu grupa dr. Ylli będzie starała się zrozumieć mechanizm molekularny, na podstawie którego gen E93 może determinować określony rodzaj rozwoju owadów (metamorfozę prostą lub złożoną).

Dr Guillem Ylla związany jest z Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ od listopada 2021 r. Kierowana przez niego Pracownia Bioinformatyki i Biologii Genomu utworzona została w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) w Priorytetowym Obszarze Badawczym BioS (POB BioS). Przed przyjazdem do Krakowa dr Ylla pracował na Uniwersytecie Harvarda w Stanach Zjednoczonych.

fot. J. Wypiór

Polecamy również
Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron