Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prezes UOKiK nagrodził absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prezes UOKiK nagrodził absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nicole Deneka i Michał Zajda, absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zostali laureatami konkursu na najlepsze prace magisterskie organizowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Promotorem nagrodzonych był dr hab. Tomasz Długosz z Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej UJ.


Jak poinformował UOKiK, w tej edycji konkursu wpłynęło 27 prac - 11 dotyczących ochrony konkurencji i 16 poświęconych ochronie konsumentów. Kapituła, w skład której wchodzą wybitni akademicy oraz praktycy prawa ochrony konkurencji i konsumentów, doceniła przede wszystkim samodzielne przemyślenia i wnioski autorów oraz bogaty dobór literatury.

- Prace zgłoszone do tegorocznego konkursu zrodziły ciekawe dyskusje członków kapituł. Z satysfakcją obserwuję, że z roku na rok poszerza się ich zakres tematyczny. Budujące jest podejmowanie wyzwań, zwłaszcza tych wynikających z dynamicznych zmian naszej rzeczywistości. Serdecznie gratuluję laureatom, promotorom i uczelniom. Jestem przekonany, że właśnie powiększyło się grono profesjonalistów w obszarze ochrony konkurencji i konsumentów - mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Nicole Deneka zdobyła drugą nagrodę w wysokości 5 tys. zł za pracę "Pomoc publiczna w działalności badawczej, rozwojowej oraz innowacyjnej". Jej celem było przedstawienie kompleksowości systemu prawa pomocy publicznej udzielanej na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, a także wpływu aktów prawnie niewiążących na współtworzenie tego systemu przy szczególnym uwzględnieniu polityki unijnej w obszarze badań, rozwoju i innowacji oraz jej wpływu na rozwój regulacji w tym obszarze. Praca składa się ze wstępu, 5 rozdziałów oraz zakończenia. W 1. rozdziale omówiona została rola działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, w szczególności jej znaczenie dla organów Unii Europejskiej. Następnie autorka opisała ogólne zagadnienia dotyczące pomocy publicznej, m.in. sposób definiowania niniejszego pojęcia, jej rodzaje oraz formy, a także sposób sprawowania nadzoru nad przyznawaną pomocą publiczną. W kolejnym rozdziale podjęła się próby wskazania regulacji, które mają szczególne znaczenie dla pomocy publicznej przyznawanej na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną. Poruszyła w nim również problematykę zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność B+R+I i ich mocy prawnej. Powyższe stanowiło punkt wyjścia do bardziej szczegółowego omówienia poszczególnych regulacji, w związku z czym w 4. rozdziale przedstawiła system wyłączeń grupowych w działalności B+R+I, a w ostatniej części pracy uregulowania przewidziane w zasadach ramowych.

Z kolei Michał Zajda otrzymał wyróżnienie za pracę "Znaczenie dyrektywy Omnibus dla ochrony konsumentów w handlu elektronicznym", w której omówił politykę konsumencką Unii Europejskiej, jej rozwój historyczny, a także horyzontalny charakter tej polityki oraz jej podstawy prawne. Przedstawił genezę dyrektywy Omnibus wraz z założeniami Nowego Ładu Konsumenckiego, którego jest częścią. Następnie poddał analizie problematykę branży e-commerce wraz z omówieniem najnowszych zagrożeń czekających na konsumentów w tym sektorze. Analiza ta została dokonana z punktu widzenia najnowszych zmian wprowadzonych przez dyrektywę Omnibus. W dalszej części pracy przeanalizował regulację problematyki wprowadzenia nowych zasad prezentacji cen promocyjnych. Wyjaśnił też przyczynę uregulowania tego zjawiska, samą regulację, a także praktyczne aspekty jej stosowania. Na koniec autor odniósł się do kwestii publikowania i wykorzystywania przez przedsiębiorców fałszywych recenzji produktów.

Pozostali laureaci konkursu UOKiK są absolwentami Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, a patronem Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.


Laureaci konkursu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Laureaci konkursu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów / mat. prasowe organizatora

Polecamy również
Małopolskie Centrum Biotechnologii świętuje 10-lecie powstania

Małopolskie Centrum Biotechnologii świętuje 10-lecie powstania

Oświadczenie OZZ IP przy UJ w sprawie DS Kamionka

Oświadczenie OZZ IP przy UJ w sprawie DS Kamionka

Wykład prezydenta Cypru w Uniwersytecie Jagiellońskim

Wykład prezydenta Cypru w Uniwersytecie Jagiellońskim

Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron