Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Otwarcie wystawy "50 lat Działu Współpracy Międzynarodowej UJ"

Otwarcie wystawy "50 lat Działu Współpracy Międzynarodowej UJ"

W dniu 7 maja 2015 w sali konferencyjnej w Bibliotece Jagiellońskiej odbyło się otwarcie wystawy zatytułowanej "50 lat Działu Współpracy Międzynarodowej UJ". Zgromadzonych licznie gości – ponad 90 osób – przywitał dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk jako współorganizator wystawy.

W imieniu rektora UJ prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka, słowa powitania i wprowadzenia do tematyki współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, podkreślające znaczenie zadań podejmowanych przez Dział Współpracy Międzynarodowej UJ, wypowiedział prof. dr hab. Stanisław Kistryn, prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych. Z kolei prof. dr hab. Andrzej Mania, prorektor UJ ds. dydaktyki, podzielił się swoim doświadczeniem z kontaktów międzynarodowych związanych z programem The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship oraz wspomniał o znaczeniu mobilności studentów i doktorantów UJ w ramach stypendiów bilateralnych.

Kierownik DWM, mgr Dorota Maciejowska, powitała zgromadzonych gości i złożyła podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania wystawy poświęconej historii Działu.

Kurator wystawy, dr Maria Kantor, DWM, przedstawiła  założenia wystawy, podkreślając, że w przestrzeni jednej ekspozycji trudno zamknąć okres 50-ciu lat działalności Działu, w wyniku której zgromadzono wiele dokumentów, fotografii, druków ulotnych, rachunków, spisów, publikacji, medali okolicznościowych oraz różnorodnych gadżetów otrzymanych od uczelni i instytucji partnerskich.

Uroczystość otwarcia uświetnił krótki recital zatytułowany "Kolaż wędrowny" w wykonaniu Desisławy Christozowej-Gurgul i Małgorzaty Drzał wraz z artystami Piwnicy Św. Norberta i Krakowskiej Szkoły Flamenco "Almoraima":  Stefan Błaszczyński (flet), Adam Prucnal (skrzypce), Łukasz Szańca (gitara) i Grzegorz Guzik (gitara flamenco). Usłyszeliśmy Molly Malone (pieśń irlandzka), Erev shel shoshanim (pieśń hebrajska), Kirialesa (pieśń gruzińska), Zorongo (pieśń hiszpańska), Tudora (pieśń bułgarska) i Ajde, Jano (pieśń serbska).

Piwnica św. Norberta, założona w podziemiach kościoła św. Norberta, towarzyszy krakowskiej publiczności od 1992 roku. Organizuje muzyczno-poetyckie koncerty pod hasłem "Muzyka w przestrzeni słowa". Inspiracje czerpie z różnych zakątków świata tworząc koncerty wielokulturowe, w których przeplatają się języki, gatunki muzyczne i style, niepowtarzalne sposoby śpiewania, porywające widza do niezapomnianej wędrówki muzycznej.

Wykonane pieśni zostały przyjęte z ogromnym aplauzem zgromadzonych gości, którzy z przyjemnością przyjęli zaproszenie kierownik DWM do zwiedzenia wystawy.

Drugą część rozpoczęto multimedialną prezentacją DWM opracowaną i zaprezentowaną przez dr Marię Kantor, po czym swoje doświadczenia i wspomnienia kierowania Działem przedstawili prof. dr hab. Krystyna Dyrek, prorektor UJ ds. współpracy z zagranicą w latach 1990–1993, prof. dr hab. Marek Szymoński, prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej w latach 1993–1999 i prof. dr hab. Maria Nowakowska, prorektor UJ ds. badań i współpracy międzynarodowej w latach 1999–2005. Natomiast prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka, prodziekan ds. stopni i rozwoju naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu opisała swoje doświadczenia współpracy naukowej z Uniwersytetem Jenejskim.

Wystawa "50 lat Działu Współpracy Międzynarodowej UJ" przedstawia najważniejsze wydarzenia, osoby i przedsięwzięcia wyznaczające punkty zwrotne w historii Działu. Eksponaty w gablotach zostały podzielone tematycznie: utworzenie DWZ w 1964/65, najstarsze porozumienia o współpracy podpisane przez Uniwersytet Jagielloński, wykresy wyjazdów i przyjazdów na przestrzeni 50-ciu lat, wybrane uczelnie partnerskie, Program SYLFF, wizyty delegacji zagranicznych, spotkania, konferencje, targi; publikacje DWM; sieci uniwersyteckie, do których należy UJ – COIMBRA, UTRECHT, IRUN oraz gadżety i prezenty od uczelni partnerskich z podziałem na uczelnie europejskie, amerykańskie i azjatyckie. Na plakatach zamieszczono nazwy uniwersytetów i instytucji naukowych, z którymi obecnie UJ współpracuje w ramach porozumień na szczeblu ogólnouczelnianym, wydziałowym i instytutowym, podzielone według kontynentów. Natomiast na mapie świata zaznaczono kraje – siedziby tych uczelni i instytucji.

Od swego powołania, decyzją Senatu UJ z dn. 16 grudnia 1964 r., Dział Współpracy Międzynarodowej uczestniczy w realizacji polityki UJ dotyczącej współpracy międzynarodowej i realizuje związane z tym zadania. Obszar działań Działu obejmuje z jednej strony wszelkie sprawy związane z porozumieniami o współpracy naukowo-kulturalnej z zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi, uczestnictwo w międzynarodowych sieciach, programach i projektach uniwersyteckich, szkolenia oraz spotkania informacyjne i okolicznościowe związane z współpracą z uczelniami, z którymi UJ prowadzi najbardziej ożywione kontakty naukowe oraz wydawanie biuletynu Newsletter, a z drugiej strony przygotowuje wszelkie formalności wyjazdowe pracowników, doktorantów i studentów, procedury wyjazdowe i rozliczeniowe oraz współpracuje z biurami podróży i przewoźnikami lotniczymi. Te obszary zadań realizują odpowiednio Sekcja ds. współpracy międzynarodowej i Sekcja ds. wyjazdów zagranicznych DWM.

Wystawa w Bibliotece Jagiellońskiej będzie czynna do 4 czerwca 2015.

tekst: dr Maria Kantor

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "<span lang='la'>Plus Ratio Quam Vis</span>"

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "Plus Ratio Quam Vis"

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Prof. Halina Kurek uhonorowana medalem Plus ratio quam vis

Prof. Halina Kurek uhonorowana medalem Plus ratio quam vis

Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Widok zawartości stron Widok zawartości stron