Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie Ukrainy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pytania w sprawach dydaktycznych, w szczególności: rekrutacji oraz przenoszenia się przez obywateli Ukrainy na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim należy kierować na adres welcome@uj.edu.pl lub pod numery telefonu:

  • +(48) 12 663 26 63,
  • +(48) 12 663 26 60.

Informacja w sprawie kursów języka polskiego - tel. 12 663 29 29.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zachęcamy do finansowego wsparcia działań pomocowych, które Uniwersytet Jagielloński kieruje do studentów i doktorantów poszkodowanych wskutek agresji na Ukrainę.

Numery kont do wpłat:

PL 11 1240 4722 1111 0000 4859 1533
z dopiskiem: Ukraina – z przeznaczeniem na doraźną pomoc

PL 36 1240 4722 1111 0000 4855 9849
z dopiskiem: Ukraina – z przeznaczeniem na stypendia

Odbiorca: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Szczegółowe informacje o możliwościach wsparcia działań UJ przez Darczyńców
stypendia.uj.edu.pl/wlasne-fundusze/zostan-darczynca.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc dla Ukrainy – zbiórka Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pomoc dla Ukrainy – zbiórka Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytet Jagielloński uruchomił zbiórkę funduszy, które zostaną przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym wojną i będących ofiarami konfliktu. Dobrowolne datki można wpłacać na wydzielony rachunek bankowy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Celem zbiórki jest:

  • pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i zostali zakwaterowani w domach studenckich UJ;
  • sfinansowanie pobytu osób zatrudnianych na Uniwersytecie Jagiellońskim, w szczególności na stanowiskach nauczycieli akademickich, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

Wpłaty należy kierować na rachunek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Banku Pekao SA nr: 07 1240 4722 1111 0000 4849 6157.
W tytule wpłaty należy wpisać: "Pomoc dla Ukrainy – Zbiórka UJ".

Dobrowolnych wpłat (darowizn) na zbiórkę mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Środki finansowe zebrane w ramach zbiórki „Pomocy dla Ukrainy – Zbiórki Uniwersytetu Jagiellońskiego”, zostaną w całości przeznaczone na jej cele oraz pomoc i wsparcie dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym. W przypadku ich niewykorzystania zostaną przekazane na Fundusz wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczegóły zarządzenia Rektora UJ ws. zbiórki znajdują się w poniższym załączniku.

 

Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 marca 2022 roku
Polecamy również
Wsparcie finansowe ukraińskich naukowców w ramach środków programu ID.UJ

Wsparcie finansowe ukraińskich naukowców w ramach środków programu ID.UJ

Wsparcie finansowe ukraińskich doktorantów w ramach środków programu ID.UJ

Wsparcie finansowe ukraińskich doktorantów w ramach środków programu ID.UJ

Instytut Psychologii UJ startuje z kampanią na rzecz uchodźców z Ukrainy

Instytut Psychologii UJ startuje z kampanią na rzecz uchodźców z Ukrainy

Science  for Ukraine - nabór do zespołu wolontariuszy

Science for Ukraine - nabór do zespołu wolontariuszy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron