Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Marta Połeć: Sztuka uliczna warta diamentu

Marta Połeć: Sztuka uliczna warta diamentu

Marta w ubiegłym roku ukończyła studia magisterskie na kierunku zarządzanie kulturą i mediami na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie na tym samym wydziale jest doktorantką I roku nauk humanistycznych o zarządzaniu.

Pochodzi z województwa łódzkiego. Studia rozpoczęła na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku zarządzanie, a następnie na etnologii. To właśnie dzięki etnologii przyjechała na jeden semestr do Krakowa, gdzie w ramach programu mobilności studentów i doktorantów MOST realizowała część studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po zakończeniu wymiany zdecydowała się zostać w stolicy małopolski, ponieważ bardzo spodobała jej się atmosfera miasta i uczelni.

- To był mój ostatni semestr studiów i miałam dylemat, czy pozostać w Krakowie, czy też wrócić do Warszawy. Studia z zarządzania ekonomicznego rozczarowały mnie. Brakowało mi poruszania ludzkiego aspektu organizacji. Dlatego uznałam, że zarządzanie kulturą i mediami na UJ - jedyny taki kierunek w Polsce - będzie idealnym połączeniem ukończonych przeze mnie studiów - wspomina Marta.

Te badania są dla mnie nie tylko pracą, ale też wielką pasją. Poznaję fascynujące osoby oraz ich życie, ukazane z wewnętrznej perspektywy - przeżyć, wspomnień i wrażeń.

Główna aktywność uniwersytecka Marty to prowadzenie projektu badawczego w ramach programu Diamentowy Grant. Na pierwszym roku studiów magisterskich dowiedziała się o możliwości uzyskania dofinansowania od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kontynuację dotychczas prowadzonych badań, dotyczących działalności artystów ulicznych w ujęciu nauk o organizacji. Napisała wniosek na 4-letni projekt badawczy wraz z harmonogramem i kosztorysem oraz zebrała wymagane dokumenty. Podczas przygotowywania wniosku otrzymała wsparcie ze strony swoich opiekunów naukowych oraz administracji uczelni, m.in. pracowników dziekanatu i Działu Projektów Badawczych (obecnie Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów). Pół roku później nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu. Marta została laureatką III edycji Diamentowego Grantu. To prestiżowa sprawa dla studenta, szczególnie, jeśli ktoś marzy o prowadzeniu własnego projektu badawczego. - Studia doktoranckie i praca naukowa to coś, w czym się spełniam. Grant dał mi wyjątkową szansę rozwijania moich zainteresowań - opowiada.

 

 

Prowadzony przez Martę projekt to „Etnografia nieformalnej organizacji artystów ulicznych". Badania etnograficzne polegają na przebywaniu blisko osób badanych. Badacz obserwuje sposób życia badanej społeczności, chce poznać problemy swoich rozmówców. - Dzięki grantowi mam możliwość odwiedzania różnych miast w Polsce. Szukam artystów ulicznych, staram się ich poznać i zrozumieć prowadzoną przez nich działalność w kontekście nauk o organizacji. Interesuje mnie ujęcie nieformalne, zjawisko samoorganizacji i przedsiębiorczości kulturalnej. Najczęściej oglądam artystów na ulicach największych i najpopularniejszych wśród turystów polskich miast, odwiedzam także festiwale sztuki ulicznej. Prowadzę badania z użyciem metod: obserwacji uczestniczącej, wywiadu antropologicznego, notatek terenowych i analizy tekstu. Dokumentuję performatywną sztukę uliczną poprzez fotografie i nagrania – mówi Marta. Te badania są dla niej nie tylko pracą, ale też wielką pasją. Poznaje fascynujące osoby oraz ich życie, ukazane z wewnętrznej perspektywy - przeżyć, wspomnień i wrażeń rozmówców.

Twarze UJ - Marta PołećZarządzanie kulturą to wyjątkowy kierunek, interdyscyplinarny, nastawiony na twórczy aspekt ludzkiej działalności, wartości, dialog i współpracę. Marta twierdzi, że warto korzystać z możliwości brania udziału w krajowych i zagranicznych wymianach, oferowanych przez uczelnię. Jako stypendystka programu Erasmus+ przez semestr studiowała zarządzanie kulturą na HUMAK University of Applied Sciences w Finlandii, gdzie miała okazję poznać kultury jej kolegów i koleżanek z różnych europejskich krajów. W studiach w Polsce również ceni sobie możliwość zawierania znajomości z zagranicznymi studentami, poznawania ich narodowych tradycji, zwyczajów i języków. Marta podkreśla, że gdyby nie programy mobilności, w których wzięła udział, zdecydowanie trudniej byłoby jej odnaleźć wymarzony kierunek studiów i uczelnię.

- W Instytucie Kultury UJ poznałam wielu wykładowców, którzy prowadzą zajęcia z pasją. Dzięki nim sama czułam się zainspirowana do podejmowania różnych działań i wykazywania własnej aktywności. Na Uniwersytecie Jagiellońskim zawsze spotykam się ze wsparciem przy realizacji projektów i staraniach o uzyskanie stypendiów. Czuję, że jestem obdarzona zaufaniem i mogę liczyć na pomoc od wielu osób. W ramach własnego projektu powinnam przede wszystkim wykazywać się dobrą organizacją, odpowiedzialnością, oryginalnością i kreatywnością, a nie tylko postępować zgodnie z odgórnie wytyczonymi regułami. Mam świadomość, że badam nieznaną dotychczas organizację w naukach o zarządzaniu, robię coś zupełnie nowego w swojej dyscyplinie. Aktualnie mam o wiele większe doświadczenie badawcze, niż dydaktyczne, jednak bardzo się cieszę na myśl o nowych akademickich wyzwaniach - dodaje na zakończenie Marta.

Polecamy również
Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Archiwalne mapy okazują się pomocne w identyfikacji cennych przyrodniczo lasów

Archiwalne mapy okazują się pomocne w identyfikacji cennych przyrodniczo lasów

Badaczka z UJ nagrodzona w prestiżowym konkursie Royal Society of Edinburgh

Badaczka z UJ nagrodzona w prestiżowym konkursie Royal Society of Edinburgh

Zakończyła się rejestracja na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie w UJ

Zakończyła się rejestracja na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie w UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron