Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Maciej Siwka: Studiowanie daje mi ogromną satysfakcję

Maciej Siwka: Studiowanie daje mi ogromną satysfakcję

Kolejny bohater cyklu "Twarze UJ" Maciej Siwka to student II roku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Pochodzi z oddalonego o ok. 500 km Gniezna. Decyzję o wyborze Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął już na kilka lat przed maturą. - Za namową ojca złożyłem także dokumenty na geografię w Poznaniu, by mieć ewentualne zabezpieczenie. Szczęśliwie moje marzenia spełniły się i jestem w Krakowie - przyznaje z radością.

Ważnym argumentem, za podjęciem studiów na najstarszej polskiej uczelni, była również odległość dzieląca rodzinne miasto od Krakowa, w którym wcześniej był tylko raz przed 10 laty. Teraz ma szansę na dokładniejsze poznanie grodu Kraka. Pomaga mu w tym wrodzona ciekawość i pasja geografa.

- Uwielbiam spacerować i odkrywać nowe miejsca. Ze znajomymi ze studiów założyliśmy grupę Urban Exploratorów w Krakowie. Wspólnie penetrujemy opuszczone kamieniołomy jak Liban czy Zakrzówek oraz forty Twierdzy Kraków. Z uwagi na coraz częstsze remonty zabytków architektury obronnej, miejsca te stają się dla nas coraz mniej dostępne, dlatego takim ekspedycjom towarzyszy dreszczyk emocji, adrenalina, a przede wszystkim niezapomniane przeżycia - mówi.

Równie ciekawie Maciejowi upłynął I rok studiów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Mimo że w programie było dużo teorii, skonstruowano go w taki sposób, by studenci mieli możliwość całościowego podejścia do geografii społeczno-ekonomicznej i geografii fizycznej, którą interesuje się najbardziej. Jej najważniejszą częścią są zajęcia terenowe organizowane w Krakowie i okolicach. To właśnie na nie studenci I roku czekają najbardziej, gdyż pozwalają one nie tylko na teoretyczne, ale też praktyczne poznawanie świata. - Możemy wtedy doświadczyć prawdziwej pracy geografa i zobaczyć, czym podczas różnorakich projektów zajmują się nasi starsi koledzy - przyznaje.

Maciej Siwka na co dzień prężnie działa w Kole Geografów UJ im. Ludomira Sawickiego, które stanowi niezwykle istotny element studiów w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Współorganizuje seminaria naukowe i wyjazdy integracyjne. Często uczestniczy też w wyjazdach terenowych w polskie góry oraz za granicę. W ubiegłym roku był na obozie naukowym w Słowenii. Jak sam przyznaje, to nie jedyny kraj, do którego udają się członkowie Koła Geografów UJ. Uczelnia współpracuje w ramach wymian studenckich m.in. z ośrodkami akademickimi w Czechach, Chorwacji, Turcji, Rumunii i Holandii. Ponadto Maciej jest członkiem Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, w ramach której popularyzuje geografię.

Współorganizuję seminaria naukowe i wyjazdy integracyjne. Często uczestniczę też w badaniach terenowych w polskich górach oraz za granicą. W ubiegłym roku byłem na obozie naukowym w Słowenii.

- Podczas pobytu w Słowenii wraz z 10 członkami naszego koła badaliśmy zagospodarowanie turystyczne Triglavskiego Parku Narodowego, jedynego w kraju oraz pobliskiego miasta Bled. Otrzymane wyniki porównaliśmy z rodzimym Tatrzańskim Parkiem Narodowym i położonym u jego podnóża Zakopanem. Opiekunem naukowym naszego wyjazdu był dr hab. Jarosław Balon, orędownik wszelkich inicjatyw studenckich - mówi.

Dla naszego bohatera ważna jest również geografia sportu. Ponieważ od dziecka interesuje się żużlem, który cieszy się dużą popularnością w rodzinnym Gnieźnie, postanowił stworzyć mapę rozmieszczenia klubów żużlowych w Polsce dawniej i dziś. Całość uzupełni dokładny opis historii tej dyscypliny sportu. Jak przyznaje, traktuje to jako swoje hobby. Ponadto Maciej z zamiłowania jest ornitologiem. Należy do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, które w ubiegłym roku uruchomiło internetowy system do zbierania danych o liczebności i rozmieszczeniu ptaków.

- Platforma daje szerokie możliwości techniczne ułatwiające wprowadzanie obserwacji. Wiedza o tym, jak zmienia się liczebność ptasich populacji i gdzie występują zagrożone gatunki jest konieczna, aby móc je skutecznie chronić. Swoje obserwacje prowadzę w krakowskich parkach. Zamieszkuje je duża liczba gatunków ptaków. Najczęściej widuję kawki, sroki, gołębie, kwiczoły, kosy bądź szpaki. Często, zwłaszcza w okresie zimowym, pojawiają się też sikorki bogatki i sikorki modraszki. Może nie wszyscy wiedzą, ale cenne przyrodniczo i zasobne w ptaki są także tereny sąsiadujące z Kampusem 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego - tłumaczy.

Maciej Siwka nie ma jeszcze w pełni sprecyzowanych planów na przyszłość. Teraz w całości pochłonięty jest studiowaniem. Nauka na Uniwersytecie Jagiellońskim daje mu pełną satysfakcję, gdyż, dzięki wybranemu kierunkowi, może łączyć swoje pasje z nauką i spojrzeć na świat z zupełnie innych perspektyw. Nie wyklucza też, że będzie chciał poświęcić się karierze naukowej w murach najstarszej uczelni w kraju.

Polecamy również
Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Naukowcy z UJ jako pierwsi opisali strukturę jednego z ludzkich enzymów

Archiwalne mapy okazują się pomocne w identyfikacji cennych przyrodniczo lasów

Archiwalne mapy okazują się pomocne w identyfikacji cennych przyrodniczo lasów

Badaczka z UJ nagrodzona w prestiżowym konkursie Royal Society of Edinburgh

Badaczka z UJ nagrodzona w prestiżowym konkursie Royal Society of Edinburgh

Zakończyła się rejestracja na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie w UJ

Zakończyła się rejestracja na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie w UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron