Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200925

Edukacja a państwo

Data: 25.09.2020 - 27.09.2020
Edukacja a państwo

Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji "Edukacja a państwo".

- Pozostając i w pewnym stopniu kontynuując problem badawczy poprzedniego Zjazdu Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej, chcielibyśmy poddać badawczemu namysłowi zarówno minione stulecie rozwoju pedagogiki filozoficznej jak i jej kształt współczesny. Wychowanie i nauczanie pozostając na przedpolu polityki i w centrum oddziaływań nowoczesnego państwa - mieści się między filozofią, teorią i praktyką a ideologią. Edukacja i państwo pozostają dziś w ścisłej relacji i zależności ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi tego konsekwencjami. Te współzależności rodzą szereg pytań i problemów, z którymi boryka się filozofia edukacji - informują organizatorzy.

Proponowane obszary tematyczne:

  • edukacyjne zadania państwa: wartości i standardy nowoczesności a tradycja i historyczne praktyki kształcenia i wychowania;
  • reformy edukacji, analiza porównawcza i interpretacja poszczególnych historycznych reformatorskich przedsięwzięć w Polsce i za granicą;
  • pedagogika polska i system edukacji w Polsce na tle światowej myśli pedagogicznej i przemian oświatowych za granicą;
  • cele i sposoby zarządzania edukacją; oświata państwowa, prywatna, wyznaniowa, samorządowa; przedsiębiorczość i współzawodnictwo a współpraca w edukacji;
  • edukacja egalitarna a elitarna;
  • cele i oczekiwania podmiotów edukacji wobec państwa;
  • uniwersalne wartości i kryteria dobrej edukacji;
  • obszary edukacji inkorporowane przez państwo i Kościół i wolne od nich;
  • pedagogika w relacji do ideologii, normy dla edukacji światopoglądowej: narodowej, patriotycznej, obywatelskiej, religijnej, moralnej, historycznej;
  • inicjatywy międzynarodowe edukatorów w konkretnych projektach i propozycjach realizacyjnych; przykłady kooperacji, wymiany i dialogu partnerskiego nauczycieli i wychowawców w praktyce.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj