перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Wiadomości

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Naukowcy UJ laureatami nagród Prezesa Rady Ministrów

Naukowcy UJ laureatami nagród Prezesa Rady Ministrów

Rozprawa doktorska dr Karoliny Wandy Olszowskiej z Wydziału Historycznego UJ oraz całokształt działalności naukowej i dydaktycznej prof. Tomasza Brzozowskiego z Wydziału Lekarskiego UJ CM zostały nagrodzone przez Prezesa Rady Ministrów w roku 2023 za rok 2022. Laureatów w trybie konkursu wyłania zespół ds. nagród, któremu w kadencji 2019-2023 przewodniczy prof. Tomasz Giaro z Uniwersytetu Warszawskiego.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk w 1994 roku. Wręczane są za wyróżniającą się rozprawę doktorską, wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej.

Dr Karolina Wanda Olszowska została uhonorowana za rozprawę "Stosunki turecko-amerykańskie i turecko-sowieckie w latach 1945-1952", która została napisana pod opieką naukową prof. Artura Patka (promotor) i dr. hab. Piotra Nykiela (promotor pomocniczy). W uzasadnieniu czytamy, że nagrodę przyznano "za wnikliwą i przekonującą ocenę polityki Kremla wobec Turcji w latach 1945-1952, jej niemożność oderwania się od celów ideologicznych, imperialnych i roszczeniowych. Pozwala na lepsze poznanie uwarunkowań, które zdecydowały o układzie sił na Bliskim Wschodzie po II wojnie światowej i do dzisiaj zachowujących duże znaczenie polityczne i militarne".

Laureatka podjęła problematykę stosunków turecko-amerykańskich i turecko-sowieckich od ostatnich miesięcy II wojny światowej aż do przystąpienia Turcji do struktur Paktu Północnoatlantyckiego. Autorka wykorzystała materiały archiwalne, wydawnictwa źródłowe, wspomnienia i relacje, prasę, literaturę piękną oraz monografie i rozprawy w językach: polskim, tureckim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, a także arabskim. W swojej pracy starała się odpowiedzieć na pytania, w którym momencie i dlaczego Turcja jednoznacznie opowiedziała się po zachodniej stronie wpływów. Powszechnie podawana w tym kontekście data to rok 1947 (pomoc w ramach planu Marshalla), ale później miały miejsce wydarzenia, które niekoniecznie świadczyły o jednoznacznym i ostatecznym zbliżeniu Ankary i Waszyngtonu. Szukała odpowiedzi na pytanie o amerykańską pomoc dla Turcji. Czy jej wymiar był naprawdę tak znaczący, jak zazwyczaj było to przedstawiane w opracowaniach i w jaki sposób została ona rozdysponowana? Dr Olszowska przyjrzała się też kwestii tureckiego członkostwa w NATO i czy istniało realne zagrożenie, że Ankara nie będzie jego częścią.

Za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej "za nowatorskie i pionierskie w świecie hipotezy potwierdzone badaniami doświadczalnymi, które wzbogaciły wiedzę o mechanizmach odporności błony śluzowej przewodu pokarmowego w ujęciu tzw. 'bariery śluzówkowej', gastroprotekcji względem uszkodzeń wywołanych przez różne czynniki fizjologiczne i patologiczne, doświadczalnym badaniu patomechanizmów choroby wrzodowej i nieswoistych zapaleń jelitowych" Nagrodę Prezesa Rady Ministrów otrzymał prof. Tomasz Brzozowski, kierownik Katedry Fizjologii UJ CM.


Karolina Wanda Olszowska - historyczka, turkolożka, doktor nauk humanistycznych, asystent badawczy w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współfundatorka i prezeska fundacji Instytut Badań nad Turcją. Autorka podcastów o Turcji "W szpilkach dookoła świata" oraz książki "Stosunki turecko-amerykańskie i turecko-sowieckie 1945-1952", która w ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierowniczka grantu naukowego Narodowego Centrum Nauki "Preludium 16". Jej zainteresowania badawcze dotyczą historii Turcji w XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej oraz zimnej wojny, historii Turczynek na przełomie Imperium Osmańskiego i Republiki Turcji, a także analizy współczesnej polityki tureckiej.

 


Prof. Tomasz Brzozowski należy do wybitnych polskich fizjologów o wysokiej międzynarodowej pozycji, zaliczany jest do najczęściej cytowanych polskich naukowców. Od lat zajmuje czołowe miejsca na liście nazwisk 2% najlepszych naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów w międzynarodowym rankingu opracowywanym przez Uniwersytet Stanforda w Stanach Zjednoczonych. Jest autorem ponad 400 publikacji, w większości w czasopismach o międzynarodowej renomie, a o prestiżu naukowym autora świadczą jego dane naukometryczne wyliczone na podstawie ISI Web of Science, w tym sumaryczny Impact Factor: 895,7; suma pkt. ministerstwa: 7 3572; liczba cytowań: 13 402 i współczynnik Hirscha: 59. Tematyka prac naukowych prof. Brzozowskiego dotyczy fizjologii doświadczalnej przewodu pokarmowego, a w szczególności badań nad patomechanizmem choroby wrzodowej, nieswoistych zapaleń jelitowych oraz zapalenia przełyku, przy zastosowaniu różnych doświadczalnych modeli zwierzęcych in vivo oraz metod na komórkach izolowanych w warunkach in vitro. Prof. Brzozowski jest członkiem rzeczywistym PAN, członkiem czynnym PAU i wieloletnim redaktorem naczelnym czasopisma o zasięgu międzynarodowym "Journal of Physiology and Pharmacology", periodyku Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego (PTF). Ponadto był lub jest aktualnie członkiem wielu rad redakcyjnych czasopism międzynarodowych.

Laureat jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym oprócz PTF również Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego (PTG), Amerykańskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego i Zarządu Międzynarodowej Sekcji Farmakologii Przewodu Pokarmowego (IUPHAR). W roku 2004 otrzymał Nagrodę PAU im. Tadeusza Browicza, natomiast w 2009 roku został mu nadany tytuł honorowego profesora nauk medycznych Uniwersytetu Irvine w Kalifornii, a w 2010 roku został nagrodzony Medalem Pionierów Fizjologicznej Szkoły Krakowsko-Lwowskiej. W 2018 r. prof. Brzozowski został wyróżniony przez Międzynarodową Sekcję Przewodu Pokarmowego IUPHAR Nagrodą Andre Roberta za wybitne osiągnięcia w fizjologii i farmakologii przewodu pokarmowego. W wyniku wyborów podczas walnych zgromadzeń Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego został dwukrotnie w latach 2014 i 2017 r. wybrany prezesem Zarządu Głównego PTF na 3-letnie kadencje, ponadto 2-krotnie pełnił funkcję sekretarza PTF.

Prof. Tomasz Brzozowski pełnił lub pełni funkcje w strukturach uczelnianych. Był prodziekanem Wydziału Lekarskiego UJ CM ds. nauki i kontaktów międzynarodowych w dwóch kolejnych kadencjach, jest nadal członkiem stałych komisji uniwersyteckich i bierze udział w pracach naukowo-doradczych zespołów eksperckich NCN. Profesor jest autorem podręczników studenckich do nauki fizjologii i należy do Wydziałowego Klubu "Laudatio Docendi".

рекомендовано
Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Studentki UJ zdobyły nagrody w Młodzieżowym Konkursie Dziennikarskim Radia ZET

Studentki UJ zdobyły nagrody w Młodzieżowym Konkursie Dziennikarskim Radia ZET

Dr <span lang="it">Vittorio Canale</span> laureatem Nagrody im. prof. Stanisława Binieckiego

Dr Vittorio Canale laureatem Nagrody im. prof. Stanisława Binieckiego

Dwaj naukowcy UJ CM wyróżnieni w konkursie Supertalenty w Medycynie 2024

Dwaj naukowcy UJ CM wyróżnieni w konkursie Supertalenty w Medycynie 2024

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту