перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Wiadomości

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Nagrody za najlepsze prace dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa

Nagrody za najlepsze prace dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa

W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2023. W gronie uhonorowanych znalazło się dwoje autorów rozpraw doktorskich, które zostały obronione w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Celem Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków jest zainteresowanie młodej kadry naukowej i badawczej problematyką ochrony zabytków oraz muzealnictwa. Mogą w nim brać udział wyłącznie kandydaci nie będący samodzielnymi pracownikami nauki.

W 2023 roku na konkurs wpłynęło 51 prac, wśród których znalazło się: 12 prac doktorskich, 36 magisterskich, 1 wieńcząca studia podyplomowe, 1 inżynierska oraz 1 popularyzatorska. Uczestnicy reprezentowali m.in. Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie i Krakowie, Politechnikę Warszawską, Krakowską, Łódzką i Wrocławską, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Sopocką Akademię Nauk Stosowanych. Po zapoznaniu się z pracami komisja konkursowa jednogłośnie przyznała 8 nagród i 16 wyróżnień.

Nagrodę główną przyznano m.in. dr Kindze Migalskiej za rozprawę "Muzea Judaistyczne zorganizowane w Synagogach w Polsce w latach 1945-1989 - historia, teraźniejszość, perspektywy", której promotorem był dr hab. Stefan Gąsiorowski, prof. UJ z Instytutu Judaistyki UJ. Temat niniejszej dysertacji uzupełnił lukę w dotychczasowych badaniach nad stanem zachowania i procesem rewaloryzacji synagog w Polsce po II wojnie światowej. Przedmiotem przeprowadzonych badań było 7 budynków znajdujących się w powojennych granicach naszego kraju, które służyły gminom żydowskim, a pomiędzy 1945 a 1989 rokiem zostały przekształcone w 4 muzea i częściowo przeznaczone dla ekspozycji judaistycznych.

Celem nagrodzonej pracy było określenie, dlaczego badane synagogi i domy modlitewne zostały przekształcone w muzea i w jakich okolicznościach do tego doszło, przedstawienie historii rozwoju tych instytucji, w tym źródeł pozyskania i rozwoju posiadanych przez nie kolekcji judaików, a także określenie ich miejsca kontekście szeroko rozumianych przemian, jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku. Dr Kinga Migalska szczególny nacisk położyła na analizę omawianych muzeów w PRL-u, jako że jest to okres najmniej przebadany pod kątem istnienia i rozwoju muzealnictwa judaistycznego w Polsce.

W Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków wyróżniono także pracę doktorską "Idea wolności jednostki - właściciela zabytku w Unii Europejskiej w kontekście modelu kar administracyjnych w prawie polskim" napisaną przez dr. Adama Kozienia. Jako problem badawczy przedmiotowej rozprawy należy wskazać kwestię relacji wolności jednostki - właściciela zabytku a konieczności ochrony dziedzictwa kultury jako podstawy tożsamości narodowej i państwowej, a także systemu przepisów administracyjno-karnych i karno-administracyjnych, a zatem szerzej ważenia i realizacji interesu prywatnego oraz publicznego. Kluczowa jest również kwestia kar administracyjnych, które w znaczący sposób mogą ingerować w wolność jednostki. Promotorem wyróżnionej pracy był prof. Piotr Dobosz, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. studiów administracyjnych i prawa własności intelektualnej i nowych mediów.

рекомендовано
Studentki UJ zdobyły nagrody w Młodzieżowym Konkursie Dziennikarskim Radia ZET

Studentki UJ zdobyły nagrody w Młodzieżowym Konkursie Dziennikarskim Radia ZET

Dr <span lang="it">Vittorio Canale</span> laureatem Nagrody im. prof. Stanisława Binieckiego

Dr Vittorio Canale laureatem Nagrody im. prof. Stanisława Binieckiego

Dwaj naukowcy UJ CM wyróżnieni w konkursie Supertalenty w Medycynie 2024

Dwaj naukowcy UJ CM wyróżnieni w konkursie Supertalenty w Medycynie 2024

Dr hab. Anna Michalik Wykładowcą Roku Uniwersytetu Dzieci

Dr hab. Anna Michalik Wykładowcą Roku Uniwersytetu Dzieci

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту