Перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Wiadomości

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Nominacje profesorskie dla pięciorga naukowców z UJ CM

Nominacje profesorskie dla pięciorga naukowców z UJ CM

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 57 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Nowo mianowani profesorowie reprezentują 40 instytucji naukowych. Najwięcej z nich wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Uroczystość odbyła się 21 marca w Pałacu Prezydenckim.

 

Podczas wczorajszej uroczystości nominacje profesorskie odebrało 5 naukowców z UJ CM:

  • Magdalena Dutsch-Wicherek - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • Jadwiga Handzlik - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • Jakub Major - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne,
  • Michał Pędziwiatr - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne,
  • Anna Sowa-Staszczak - profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tytuł ten może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, może także pochwalić się sukcesami dydaktycznymi, w tym w kształceniu kadry naukowej lub artystycznej.

Fot. Marek Borawski / KPRP

Рекомендовано
Troje nowych profesorów belwederskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Troje nowych profesorów belwederskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Nowi doktorzy habilitowani w kolejnych czterech dyscyplinach

Nowi doktorzy habilitowani w kolejnych czterech dyscyplinach

Nowo mianowani profesorowie UJ odebrali akty nominacyjne

Nowo mianowani profesorowie UJ odebrali akty nominacyjne

Uroczyste promocje habilitacyjne pięciu kolejnych dyscyplin

Uroczyste promocje habilitacyjne pięciu kolejnych dyscyplin

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту