перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Wiadomości

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

"Talenty Jutra" z Uniwersytetu Jagiellońskiego

"Talenty Jutra" z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wyłoniono laureatów drugiej edycji programu grantowego "Talenty Jutra" prowadzonego przez Fundację Empiria i Wiedza. Wśród laureatów konkursu znaleźli się student i studentka UJ - Nina Kurowska z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Jan Konopka z Wydziału Chemii. Inicjatywa skierowana jest do młodych ludzi w wieku 19-25 lat, stawiających pierwsze kroki w świecie nauk ścisłych i medycyny, którzy już wykazali się szczególnymi osiągnięciami w tych dziedzinach.

Program grantowy ma na celu inspirowanie studentów i doktorantów do tworzenia innowacji i realizowania projektów naukowo-badawczych. W konkursie nagradzani są autorzy najlepszych projektów naukowo-badawczych lub wynalazków w obszarach nauk ścisłych i medycyny. 

W tym roku do finału zakwalifikowano 60 osób, które pod koniec listopada zaprezentowały swoje projekty przed jury. W ten sposób wyłoniono 25 laureatów, którym przyznano granty o wartości 25 tys. zł na dalszy rozwój prac badawczych, eksperymenty lub udoskonalenie wynalazków. Uroczysta gala finałowa odbyła się w Warszawie 28 listopada.

  • Nina Kurowska (WBBB UJ) dzięki otrzymanemu wsparciu zrealizuje projekt "Biologia syntetyczna w walce z odrzańską "złotą algą" – zastosowanie nowoczesnych metod detekcji do wykrywania Prymnesium parvum w próbkach środowiskowych"
    Prymnesium parvum, czyli tzw. "złota alga" to gatunek glonów odpowiedzialnych za katastrofę ekologiczną w Odrze. Pomimo ogromnego zagrożenia, jakie stwarza ten organizm, do jego detekcji nadal wykorzystuje się czasochłonne i nieefektywne metody. Celem projektu jest zastosowanie nowoczesnego narzędzia biologii syntetycznej do identyfikacji polskiego szczepu Prymnesium parvum. Projekt zakłada opracowanie testu bocznego przepływu, który umożliwi detekcję organizmu w zbiornikach wodnych;
  • Jan Konopka (Wydział Chemii UJ) grant otrzymał na projekt "Rozwój innowacyjnych inhibitorów kowalencyjnych hamujących PD-1/PD-L1 do zastosowania w immunoterapii nowotworów"
    Celem projektu jest rozwój małocząsteczkowych kowalencyjnych inhibitorów białka PD-L1 o potencjale terapeutycznym w immunoonkologii. Odkryte związki wiodące wykazują bardzo wysokie powinowactwo do białka oraz wysoką aktywność kowalencyjną. W ramach projektu zostanie przeprowadzona dalsza optymalizacja struktury związków. Realizacja projektu umożliwi opracowanie pierwszych cząsteczek pobudzających układ odpornościowy pacjenta do samodzielnego rozpoznania i eliminacji nowotworu.
рекомендовано
Jeszcze więcej grantów NCN dla badaczy z UJ

Jeszcze więcej grantów NCN dla badaczy z UJ

Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Studenci WMiI UJ triumfatorami konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

Studenci WMiI UJ triumfatorami konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту