перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Wiadomości

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Polsko-czeskie badania nad kulturą polityczną okresu rewolucji 1848 roku

Polsko-czeskie badania nad kulturą polityczną okresu rewolucji 1848 roku

Dzięki współpracy Narodowego Centrum Nauki z Czech Science Foundation naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Masaryka i Archiwum Nauk Republiki Czeskiej zrealizują wspólne badania. Projekt "Społeczeństwo obywatelskie i pierwsze wybory: kultura wyborcza w okresie rewolucji 1848 r. na przykładzie krajów czeskich oraz Galicji i Bukowiny" otrzymał finansowanie wynoszące ponad 550 tys. złotych w konkursie Weave-UNISONO.

Konkurs Weave-UNISONO to efekt wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu - Science Europe. Został ogłoszony w celu uproszczenia procedur składania i selekcji projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich. Wyłanianie laureatów opiera się na procedurze agencji wiodącej - Lead Agency Procedure (LAP), w myśl której tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku, pozostali partnerzy akceptują wyniki tej oceny.

Wnioski w konkursie Weave-UNISONO na dwustronne projekty polsko-czeskie były oceniane przez Czech Science Foundation (GACR) jako lead agency. Narodowe Centrum Nauki w ramach współpracy w programie Weave zaakceptowało wyniki tej oceny i wydało decyzje o przyznaniu finansowania wynoszącego niemal 5 mln zł dla 5 projektów wskazanych przez GACR.

W obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce jako jedyny finansowanie wynoszące ponad 550 tys. zł otrzymał dr hab. Stanisław Pijaj, prof. UJ z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badacz zrealizuje projekt "Społeczeństwo obywatelskie i pierwsze wybory: kultura wyborcza w okresie rewolucji 1848 r. na przykładzie krajów czeskich oraz Galicji i Bukowiny" we współpracy z dr. Lubošem Velekiem z Instytutu Masaryka i Archiwum Nauk Republiki Czeskiej w Pradze.

Podstawowym celem projektu jest analiza kampanii wyborczych w 1848 r. w krajach czeskich i w Galicji oraz połączonej z nią w tym czasie Bukowinie. Pozwoli to zdobyć materiał do badań nad kulturą polityczną okresu rewolucji 1848 r. Drugim celem jest porównanie uzyskanych wyników zarówno na poziomie badanych grup krajów (kraje czeskie - Galicja i Bukowina), jak i poszczególnych krajów (np. Galicja-Bukowina, Czechy-Morawy) oraz regionów (np. wschodnia i zachodnia Galicja). W dalszej kolejności da także możliwość prowadzenia badań porównawczych dotyczących całej monarchii habsburskiej, czy innych krajów europejskich. Wybór krajów czeskich i Galicji jako obiektu badań nie jest przypadkowy, gdyż obejmowały one duży obszar i zamieszkiwała je znaczna liczba ludności, mają pewne cechy zbieżne (np. peryferyjny charakter), jak i odrębne (np. różnice w rozwoju gospodarczym). Ze względu na ich zróżnicowany charakter etniczny i religijny można będzie na ich przykładzie ustalić wpływ wypadków 1848 r. na rozwój kultury politycznej poszczególnych wspólnot.

W ramach badań przewidywane jest podjęcie analizy zasad, na jakich odbywały się wybory i ich specyfiki, prześledzenie przebiegu kampanii wyborczej (form i treści komunikowania się z wyborcami), opisanie postaw ludności wobec wyborów i towarzyszących im zjawisk patologicznych (np. fałszerstw), a także zebranie informacji na temat posłów wybranych w 1848 r. w krajach czeskich, w Galicji i na Bukowinie oraz ich późniejszych karier. Materiał do badań zostanie zgromadzony w ramach obszernych kwerend archiwalnych i prasowych.

Efektem projektu będzie baza danych posłów wybranych w 1848 r. w krajach czeskich oraz w Galicji i na Bukowinie, artykuły dotyczące wyborów publikowane w liczących się czasopismach naukowych (studia przypadków) oraz szersze studia na temat przebiegu i rezultatów kampanii wyborczej przeznaczone do pracy zbiorowej. Wybrane artykuły zostaną opublikowane w językach obcych.

рекомендовано
Jeszcze więcej grantów NCN dla badaczy z UJ

Jeszcze więcej grantów NCN dla badaczy z UJ

Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Studenci WMiI UJ triumfatorami konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

Studenci WMiI UJ triumfatorami konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту