перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Wiadomości

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Napisana na UJ praca licencjacka nagrodzona w Konkursie im. prof. Romana Głowackiego

Napisana na UJ praca licencjacka nagrodzona w Konkursie im. prof. Romana Głowackiego

W organizowanym przez Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu konkursie nagradzane są najlepsze prace magisterskie i licencjackie z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji. W kategorii prac licencjackich za najlepszą uznano pracę Mikołaja Gareckiego - "Postawy młodych konsumentów wobec praktyk greenwashingowych komunikowanych na etykietach".

Promotorką pracy była dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka z Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

XXI wiek jest czasem dynamicznego rozwoju rynku produktów oznakowanych jako ekologiczne. Konsumenci przejawiają skłonność do zakupu tych produktów, mimo że nie do końca wiedzą, czy w rzeczywistości są one produktami ekologicznymi oraz co oznacza sformułowanie "ekologiczne". Praca Mikołaja Gareckiego miała na celu usystematyzowanie wiedzy z zakresu greenwashingu na poziomie produktowym oraz postaw, jakie konsumenci przyjmują, wobec tego zjawiska. Student postanowił zbadać, czy konsumenci potrafią rozpoznać greenwashing oraz czy wiedza na tematy związane z ekologią różnicuje tę zdolność. Ponadto zbadał, jak ujawnienie greenwashingu wpływa na postawy konsumentów wobec produktu w szczególności w kontekście decyzji nabywczych. Cel zrealizował dzięki krytycznemu przeglądowi literatury oraz badaniom empirycznym z wykorzystaniem techniki CAWI. Mikołaj Garecki ustalił, że konsumenci niezależnie od swojej wiedzy dotyczącej tematów związanych z ekologią, nie są w stanie rozpoznawać greenwashingu. Ujawnienie stosowania greenwashingu wpływa negatywnie na postawy konsumentów, spornym pozostaje jednak wpływ greenwashingu na decyzje nabywcze.

Patron konkursu - prof. Roman Głowacki (1929-2020) był założycielem i wieloletnim szefem Fundacji Centrum Kształcenia Menedżerów, twórcą jednego z pierwszych programów MBA w Europie Środkowo-Wschodniej, absolwentem Akademii Handlowej (Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie, Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie i Harvard Business School. Od 1973 roku był związany z Uniwersytetem Warszawskim. Był autorem licznych książek, podręczników oraz publikacji, wydanych w Polsce i poza granicą, wykładowcą akademickim, prekursorem i wybitnym znawcą marketingu w Polsce.

рекомендовано
Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w składzie Rady Wykonawczej KDBASP

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w składzie Rady Wykonawczej KDBASP

Ministerialne stypendia dla kilkunastu młodych badaczy UJ

Ministerialne stypendia dla kilkunastu młodych badaczy UJ

Fizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatem <span lang='en'>ERC Advanced Grant</span>

Fizyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatem ERC Advanced Grant

Naukowcy z UJ wśród laureatów konkursu <span lang="en">FIRST TEAM</span> FENG

Naukowcy z UJ wśród laureatów konkursu FIRST TEAM FENG

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту