перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Wiadomości

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Ponad 1,7 mln zł wsparcia na kształcenie w szkołach doktorskich UJ

Ponad 1,7 mln zł wsparcia na kształcenie w szkołach doktorskich UJ

Narodowe Centrum Nauki (NCN) rozstrzygnęło 5. edycję konkursu PRELUDIUM BIS na stypendia doktoranckie, projekty badawcze i staże zagraniczne realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich. Wśród laureatów znaleźli się pracownicy naukowi 3 wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Lekarskiego, Chemii oraz Geografii i Geologii.

 

Jak poinformowało Narodowe Centrum Nauki, konkurs PRELUDIUM BIS 5 jest skierowany do jednostek prowadzących szkoły doktorskie. Jego celem jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Konkurs zawiera również komponent promobilnościowy - doktoranci realizujący granty są zobowiązani do odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Kierownikiem projektu PRELUDIUM BIS jest promotor pracy doktorskiej, a doktoranci muszą zostać wybrani w otwartych konkursach. Ważną zmianą w tej edycji konkursu było zniesienie wymogu uzyskania stopnia doktora przez doktoranta realizującego grant jako warunku rozliczenia projektu.

W 5. edycji konkursu PRELUDIUM BIS do NCN wpłynęło 229 wniosków na łączną kwotę ponad 134 mln zł. Do finansowania zostały zakwalifikowane 43 projekty o łącznej wartości niemal 26 mln zł. Liczbowy wskaźnik sukcesu w konkursie wyniósł 18,78 proc.

Dr hab. Michał Ząbczyk z Wydziału Lekarskiego zrealizuje projekt, który porusza istotne kwestie dotyczące zdrowia ludzkiego. Przewlekła niewydolność oddechowa (CRF) jest wiodącą przyczyną śmiertelności u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, jednakże dotyczy również szerokiej grupy pacjentów z innymi schorzeniami. Nie wiadomo, czy prozakrzepowy fenotyp skrzepu fibrynowego charakteryzuje pacjentów z CRF oraz czy normalizacja ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi może przynajmniej częściowo przywracać właściwości skrzepu fibrynowego do wartości obserwowanych u osób zdrowych. Brak jest danych dotyczących wpływu czynników, takich jak aktywacja płytek czy neutrofilów oraz stresu oksydacyjnego na strukturę i czynność skrzepu fibrynowego u pacjentów z CRF. Projekt ten, pomagając zrozumieć patomechanizmy zmian prozakrzepowych związanych z CRF i wpływ suplementacji tlenu na właściwości osoczowego skrzepu, może przyczynić się do identyfikacji biomarkerów o znaczeniu prognostycznym u pacjentów z CRF, co może mieć potencjalne implikacje kliniczne.

Projekt Kamilli Małek z Wydziału Chemii UJ dotyczy powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii ramanowskiej (SERS) oraz fotoindukowanej, wzmocnionej spektroskopii ramanowskiej (PIERS). Nie są to pojęcia powszechnie znane, ale zawierają w sobie klucz do otwarcia wielu naukowych możliwości. Techniki te rewolucjonizują naszą zdolność rozumienia świata molekularnego i manipulowania nim, od badania reakcji chemicznych po monitorowanie bezpieczeństwa zdrowia i środowiska na poziomie nawet pojedynczej cząsteczki. Celem zaplanowanych badań jest wykorzystanie spektroskopii SERS i PIERS jako narzędzia do badania hybrydowych nanomateriałów pod kątem fotooczyszczania środowiska oraz efektywności reakcji fotokatalitycznych. Projekt ten stanowi znaczący postęp w spektroskopii opartej na efektach plazmonicznych. Ma on potencjał zwiększenia wydajności, stabilności i wszechstronności fotokatalitycznych nanomateriałów i szybkiej oceny ich aplikacyjności.

Określeniem roli wewnętrznego efektu cieplarnianego pod powierzchnią lodu w procesie ablacji lodu lodowcowego zajmie się z kolei zespół dr. hab. Michała Pętlickiego z Wydziału Geografii i Geologii UJ. To zjawisko, które zostało wcześniej zbadane jedynie w niewielkim stopniu, wydaje się mieć znaczący wpływ na bilans masy stref niebieskiego lodu lodowcowego, charakterystycznych dla lądolodu Antarktydy. Jednym z głównych poruszanych zagadnień będzie wpływ nierówności powierzchni i obecności materiału skalnego na lokalne nasilenie pochłaniania promieniowania słonecznego. Głównym obszarem badań będą strefy ablacji lodowców znajdujących się w pobliżu Polskiej Stacji Antarktycznej im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego. Obszar ten jest niezwykle istotny z punktu widzenia polskiego zaangażowania w badania polarne ze względu na rewitalizację stacji oraz ponowne rozpoczęcie polskiej działalności badawczej w tym regionie.

Listy rankingowe konkursu PRELUDIUM BIS 5 są dostępne na stronie ncn.gov.pl.

рекомендовано
Jeszcze więcej grantów NCN dla badaczy z UJ

Jeszcze więcej grantów NCN dla badaczy z UJ

Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Naukowcy UJ otrzymają ponad 73 mln zł na realizację badań podstawowych

Studenci WMiI UJ triumfatorami konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

Studenci WMiI UJ triumfatorami konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Badacze UJ wśród pierwszych laureatów konkursu MINIATURA 8

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту