Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolejna uczona z UJ z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2020

Kolejna uczona z UJ z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2020

Dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny, prof. UJ z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii naukowiec przyszłości. Kapituła konkursu doceniła w ten sposób prowadzone przez nią badania m.in. nad opracowaniem metodologii szybkiego wykrywania substancji psychotropowych w pigułkach gwałtu oraz materiale biologicznym pobranym od ofiar.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju przyznawana jest przez Centrum Inteligentnego Rozwoju i od 5 lat wyróżnia innowatorów i inwestorów, osoby i organizacje, których sposób działania i myślenia wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki. Jest to wyjątkowa i bardzo prestiżowa nagroda w środowisku biznesowym i naukowym popularyzująca, promująca i doceniająca autorów innowacji. Większość wyróżnionych projektów znajduje się w fazie realizacji. Nagroda jest wyrazem szacunku dla pomysłu, a także planu na przyszłość realizowanego projektu i podejścia do jego promocji.

Nagroda dla dr hab. Renaty Wietechy-Posłuszny, prof. UJ z Zakładu Chemii Analitycznej UJ jest wyrazem uznania dla jej dotychczasowych osiągnięć i została przyznana za realizację projektów: Toksykinetyka ksenobiotyków w ludzkich tkankach: zintegrowane badania nad zachowaniem substancji psychoaktywnych w szpiku kostnym i alternatywnych materiałach sekcyjnych (NCN, Sonata Bis 6), Tabletki gwałtu jako wyzwanie społeczne i analityczne opracowanie metodologii szybkiego wykrywania substancji psychotropowych w pigułkach gwałtu oraz materiale biologicznym pobranym od ofiar (NCN, Preludium Bis 1) oraz Wykorzystanie nowoczesnego instrumentarium analitycznego dla potrzeb zwalczania przestępstw przeciwko dokumentom .

Dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny, prof. UJ jest 8. laureatką z najstarszej polskiej uczelni, której przyznano nagrodę Forum Inteligentnego Rozwoju w tym roku. Wcześniej wyróżnieni nią zostali: dr Anna Jagusiak z Katedry Biochemii Lekarskiej UJ CM, dr Anna Dobrut z Katedry Mikrobiologii UJ CM, dr Veronika Aleksandrovych z Katedry Patofizjologii UJ CM, dr Monika Marcinkowska z Zakładu Chemii Leków UJ CM, dr inż. Agnieszka Kamińska z Zakładu Fizyki Medycznej UJ, dr Aleksander Grabiec z Zakładu Mikrobiologii UJ oraz dr Przemysław Grudnik z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ.

Uroczysta gala wręczenia Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 odbędzie się podczas V Forum Inteligentnego Rozwoju zaplanowanego na wiosnę przyszłego roku.

Polecamy również
Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK
Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK
Miasto Kraków nagrodziło uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miasto Kraków nagrodziło uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nagrody naukowe im. Mikołaja Kopernika dla naukowców z UJ
Nagrody naukowe im. Mikołaja Kopernika dla naukowców z UJ
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020 dla uczonej z UJ CM
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020 dla uczonej z UJ CM

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj