Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Senat UJ: Nowy wykaz czasopism przyjęto z naruszeniem prawa

Senat UJ: Nowy wykaz czasopism przyjęto z naruszeniem prawa

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, na dzisiejszym posiedzeniu, wyraził dezaprobatę dla trybu przygotowania wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych zawartego w załączniku do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9 i 18 lutego 2021 roku. W jednomyślnie przyjętym stanowisku napisano, że "zmiany zostały podjęte w sposób nietransparentny i bez oparcia w eksperckiej analizie poziomu naukowego".

Zdaniem członków Senatu UJ, przyjęty z naruszeniem prawa nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych przyczyni się do podważenia ewaluacji dyscyplin naukowych, która ma zostać przeprowadzona w 2022 roku. Może być to podstawą do skarg kierowanych do sądów administracyjnych przeciwko decyzjom o przyznaniu oceny dyscyplinom naukowym reprezentowanym w poszczególnych uczelniach.

"Nowy wykaz został sporządzony z naruszeniem obowiązujących przepisów: art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), określającego kompetencje Komisji Ewaluacji Nauki w zakresie przygotowania projektów wykazów wydawnictw recenzowanych monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych; art. 36 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796), który do kompetencji komitetów naukowych PAN zalicza ocenę wydawnictw naukowych; rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 349), które określa tryb sporządzania i aktualizacji wykazów" - czytamy w uzasadnieniu stanowiska.

Jak podkreślili członkowie Senatu UJ, ogłoszony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych został przygotowany wbrew zasadom ustalania punktacji wynikającym z powołanego rozporządzenia z dnia 7 listopada 2018 r. – bez udziału zespołów ekspertów powołanych do oceny dla każdej dyscypliny naukowej, bez wymaganego uzasadnienia przyznanej punktacji oraz z pominięciem Komisji Ewaluacji Nauki, co wynika z oświadczenia samej Komisji z 12 lutego 2021 roku.

"Zmiany wprowadzone do wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych zostały podjęte w sposób nietransparentny i bez oparcia w eksperckiej analizie poziomu naukowego i znaczenia zamieszczonych w wykazie czasopism naukowych. Niektóre czasopisma naukowe o lokalnym znaczeniu uzyskały punktację podobną do uznanych czasopism naukowych o znaczeniu międzynarodowym. Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych nie odzwierciedla więc w pełni znaczenia poszczególnych czasopism naukowych, przyznając niektórym z nich nadmiernie wysoką pozycję, a deprecjonując znaczenie innych czasopism naukowych uznanych w środowisku akademickim" - napisano w dalszej części dokumentu.

Senatorowie zwrócili ponadto uwagę, że zgodnie z obowiązującymi zasadami ewaluacji dyscyplin naukowych wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych zawarty w załączniku do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9 i 18 lutego będzie miał zastosowanie także do oceny publikacji ogłoszonych w latach 2019-2020. Wszystkie przedstawione w uzasadnieniu argumenty mogą stanowić podstawę do podważenia ewaluacji dyscyplin naukowych, która ma zostać przeprowadzona w 2022 roku.

Polecamy również
Warsztaty Popular Respublica Litteraria na Wydziale Polonistyki UJ
Warsztaty Popular Respublica Litteraria na Wydziale Polonistyki UJ
Studentka UJ laureatką  programu "Nowe technologie dla dziewczyn"
Studentka UJ laureatką programu "Nowe technologie dla dziewczyn"
Dr Katarzyna Gajos z nagrodą <span lang="en">Frans Habraken Best Paper Award 2021</span>
Dr Katarzyna Gajos z nagrodą Frans Habraken Best Paper Award 2021
Naukowcy z UJ rozwijają badania nad nanoklatkami białkowymi
Naukowcy z UJ rozwijają badania nad nanoklatkami białkowymi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj