Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Senat UJ: Nowy wykaz czasopism przyjęto z naruszeniem prawa

Senat UJ: Nowy wykaz czasopism przyjęto z naruszeniem prawa

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, na dzisiejszym posiedzeniu, wyraził dezaprobatę dla trybu przygotowania wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych zawartego w załączniku do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9 i 18 lutego 2021 roku. W jednomyślnie przyjętym stanowisku napisano, że "zmiany zostały podjęte w sposób nietransparentny i bez oparcia w eksperckiej analizie poziomu naukowego".

Zdaniem członków Senatu UJ, przyjęty z naruszeniem prawa nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych przyczyni się do podważenia ewaluacji dyscyplin naukowych, która ma zostać przeprowadzona w 2022 roku. Może być to podstawą do skarg kierowanych do sądów administracyjnych przeciwko decyzjom o przyznaniu oceny dyscyplinom naukowym reprezentowanym w poszczególnych uczelniach.

"Nowy wykaz został sporządzony z naruszeniem obowiązujących przepisów: art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), określającego kompetencje Komisji Ewaluacji Nauki w zakresie przygotowania projektów wykazów wydawnictw recenzowanych monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych; art. 36 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796), który do kompetencji komitetów naukowych PAN zalicza ocenę wydawnictw naukowych; rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 349), które określa tryb sporządzania i aktualizacji wykazów" - czytamy w uzasadnieniu stanowiska.

Jak podkreślili członkowie Senatu UJ, ogłoszony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych został przygotowany wbrew zasadom ustalania punktacji wynikającym z powołanego rozporządzenia z dnia 7 listopada 2018 r. – bez udziału zespołów ekspertów powołanych do oceny dla każdej dyscypliny naukowej, bez wymaganego uzasadnienia przyznanej punktacji oraz z pominięciem Komisji Ewaluacji Nauki, co wynika z oświadczenia samej Komisji z 12 lutego 2021 roku.

"Zmiany wprowadzone do wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych zostały podjęte w sposób nietransparentny i bez oparcia w eksperckiej analizie poziomu naukowego i znaczenia zamieszczonych w wykazie czasopism naukowych. Niektóre czasopisma naukowe o lokalnym znaczeniu uzyskały punktację podobną do uznanych czasopism naukowych o znaczeniu międzynarodowym. Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych nie odzwierciedla więc w pełni znaczenia poszczególnych czasopism naukowych, przyznając niektórym z nich nadmiernie wysoką pozycję, a deprecjonując znaczenie innych czasopism naukowych uznanych w środowisku akademickim" - napisano w dalszej części dokumentu.

Senatorowie zwrócili ponadto uwagę, że zgodnie z obowiązującymi zasadami ewaluacji dyscyplin naukowych wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych zawarty w załączniku do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9 i 18 lutego będzie miał zastosowanie także do oceny publikacji ogłoszonych w latach 2019-2020. Wszystkie przedstawione w uzasadnieniu argumenty mogą stanowić podstawę do podważenia ewaluacji dyscyplin naukowych, która ma zostać przeprowadzona w 2022 roku.

Polecamy również
Dr Jolanta Ryniak nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychoterapii uzależnień

Dr Jolanta Ryniak nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychoterapii uzależnień

Prace badawcze nad magazynowaniem energii elektrycznej muszą być kontynuowane

Prace badawcze nad magazynowaniem energii elektrycznej muszą być kontynuowane

Naukowcy UJ laureatami konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13

Naukowcy UJ laureatami konkursów MAESTRO 15 i SONATA BIS 13

List ministra nauki z okazji Dnia Nauki Polskiej

List ministra nauki z okazji Dnia Nauki Polskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron