Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński gospodarzem corocznej konferencji EPIP

Uniwersytet Jagielloński gospodarzem corocznej konferencji EPIP

W ubiegłym tygodniu w Krakowie odbyła się 18th Annual Conference of European Policy for Intellectual Property Association (EPIP) pt. "IP, Innovation and Technology". Organizatorem wydarzenia był EPIP, Wydział Prawa i Administracji UJ (WPiA UJ) oraz Katedra Prawa i Administracji UJ (KPWI UJ). W uroczystym otwarciu wzięli udział prof. Dorota Malec, prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej oraz prof. Jerzy Pisuliński, dziekan WPiA UJ.

EPIP jest międzynarodowym, niezależnym, interdyscyplinarnym stowarzyszeniem badaczy non-profit, mającym swoje korzenie w sieci finansowanej przez Komisję Europejską w latach 2003-2005. Jako wiodąca europejska platforma interdyscyplinarnej dyskusji na temat własności intelektualnej zrzesza naukowców i praktyków zajmujących się prawnymi, ekonomicznymi aspektami ochrony, komercjalizacji i egzekwowania praw własności intelektualnej. Coroczne konferencje EPIP są wpływowym forum interdyscyplinarnej dyskusji i wymiany wiedzy oraz integracji ze środowiskiem naukowym młodych naukowców i doktorantów, czemu służy towarzyszący wydarzeniu PhD Workshop oraz przyznawane nagrody za najlepsze prace prezentowana w trakcie konferencji (Young Scholars Award).

Wydarzenie zgromadziło wiodących naukowców i ekonomistów z całego świata (240 osób z 35 krajów, z ponad 160 wystąpieniami), w tym przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych oraz promocji systemu ochrony własności intelektualnej i jego wpływu na krajowe ekonomie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się wybitni przedstawiciele świata nauki i sędziowie.

Organizacja tego prestiżowego wydarzenia, które po raz pierwszy odbyło się w tej części Europy, stanowi wyróżnienie dla naszego ośrodka akademickiego oraz szansę na promocję zarówno Wydziału Prawa i Administracji, jak i Katedry Prawa Własności Intelektualnej UJ, jako jednego z największych europejskich ośrodków naukowych specjalizujących się w tej dziedzinie. Wyróżnienie stanowi także powierzenie funkcji prezydenta EPIP na kadencję 2023-2024 przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego konferencji dr hab. Justynie Ożegalskiej-Trybalskiej z KPWI UJ.

Partnerami wydarzenia były: Urząd Patentowy RP, European Union Patent and Trademark Office, US Patent and Trade Mark Office, ZAiKS oraz Miasto Kraków. Konferencję wpierała także Światowa Organizacja Własności Intelektualnej.


Polecamy również
Edycja cyfrowa części słynnego zbioru rękopisów "Kolekcji Varnhagena"

Edycja cyfrowa części słynnego zbioru rękopisów "Kolekcji Varnhagena"

Ogród Botaniczny UJ obchodzi 240-lecie swojego istnienia

Ogród Botaniczny UJ obchodzi 240-lecie swojego istnienia

Dr Anna Burzyńska uhonorowana przez Komitet Nauk o Sztuce PAN

Dr Anna Burzyńska uhonorowana przez Komitet Nauk o Sztuce PAN

Międzynarodowe czasopismo donosi o dokonaniach chemików z UJ

Międzynarodowe czasopismo donosi o dokonaniach chemików z UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron