Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowe czasopismo donosi o dokonaniach chemików z UJ

Międzynarodowe czasopismo donosi o dokonaniach chemików z UJ

W czasopiśmie "Microchimica Acta" opublikowany został artykuł autorstwa członków Zespołu Analiz Środowiskowych i Biomedycznych Zakładu Chemii Analitycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praca powstała we współpracy z Katedrą Chemii Analitycznej i Biochemii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Katedrą Inżynierii Molekularnej Politechniki Łódzkiej. Badacze opisali w niej nowatorską metodę modyfikacji czujników elektrochemicznych z wykorzystaniem technologii PECVD.

W artykule "Electrochemical sensing platform based on screen-printed carbon electrode modified with plasma polymerized acrylonitrile nanofilms for determination of bupropion" przedstawiono nowatorską metodę modyfikacji czujników elektrochemicznych z wykorzystaniem technologii chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganego nierównowagową, niskotemperaturową plazmą (ang. plasma enhanced chemical vapor depostion - PECVD). Zastosowanie tej technologii jako metody osadzania funkcjonalizowanych warstw polimerowych stwarza unikalną szansę na modyfikację właściwości elektrochemicznych elektrody pracującej przy zachowaniu powtarzalności i odtwarzalności jej parametrów metrologicznych i funkcjonalnych. Zmiana składu prekursorów polimerowych i warunków procesu PECVD umożliwia osadzanie warstw o różnej topografii, właściwościach fizykochemicznych, grubości i charakterystyce elektrochemicznej.

Jak poinformował Wydział Chemii UJ, autorzy wykorzystali technologię PECVD do wytworzenia plazmowo polimeryzowanych nanofilmów akrylonitrylu (ang. plasma polymerized acrylonitrile - pp-AN) bezpośrednio na powierzchni węglowych elektrod sitodrukowanych (ang. screen-printed carbon electrode - SPCE). Przeprowadzone badania potwierdziły doskonałą stabilność chemiczną oraz wysoką trwałość mechaniczną wytwarzanych nanofilmów pp-AN. Czujniki pp-AN/SPCE charakteryzowały się szerokim oknem potencjałów, wysokim stosunkiem sygnału do szumu (S/N), bardzo dobrą powtarzalnością i odtwarzalnością. Opracowany czujnik wykazał specyficzną selektywność i czułość w stosunku do bupropionu (BUP), leku przeciwdepresyjnego, którego spożycie dramatycznie wzrosło od czasu wybuchu pandemii Covid-19.

Zaproponowana metoda oznaczania BUP, która nie wymaga wstępnego przygotowania próbki do analizy, została poddana częściowej walidacji i z powodzeniem zastosowana do oznaczania BUP w próbkach środowiskowych wód rzecznych, gruntowych i ścieków, a także w syntetycznym moczu i surowicy krwi.

Współautorami pracy są członkowie Zespołu Analiz Środowiskowych i Biomedycznych Zakładu Chemii Analitycznej UJ: dr Maria Madej, dr inż. Radosław Porada oraz dr hab. Jolanta Kochana, prof. UJ.

Polecamy również
Kompleksowo leczą otyłość i mają potwierdzający to certyfikat

Kompleksowo leczą otyłość i mają potwierdzający to certyfikat

Opowieść o królowej polskich rzek nagrodzona przez Bibliotekę Kraków

Opowieść o królowej polskich rzek nagrodzona przez Bibliotekę Kraków

Na UJ powstała aplikacja, która pomaga wskazać najważniejszych interesariuszy

Na UJ powstała aplikacja, która pomaga wskazać najważniejszych interesariuszy

Université PSL dołącza to sieci The Guild

Université PSL dołącza to sieci The Guild

Widok zawartości stron Widok zawartości stron