Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Medal "Plus ratio quam vis" dla prof. Piotra Jana Chełkowskiego

Medal "<span lang="la">Plus ratio quam vis</span>" dla prof. Piotra Jana Chełkowskiego

20 października w auli Collegium NovumUJ odbyła się uroczystość przekazania przyznanego prof. Piotrowi J. Chełkowskiemu srebrnego medalu "Plus ratio quam vis" na ręce jego córki, Moniki Chełkowskiej-Tarony.

W uroczystości uczestniczyli: prorektor UJ prof. Tomasz Grodzicki, dziekan Wydziału Filologicznego UJ prof. Władysław Witalisz, pracownicy i studenci Instytutu Orientalistyki UJ oraz liczna rodzina mieszkającego obecnie w Turynie Profesora, który nie mógł odebrać osobiście medalu z powodu złego stanu zdrowia.

Laudację wygłosiła dr Renata Rusek-Kowalska z Zakładu Iranistyki UJ. Z kolei prof. Anna Krasnowolska w wykładzie zatytułowanym "Studia nad ta’zije. Od Aleksandra Chodźki do Piotra Chełkowskiego" opowiedziała o wkładzie polskich badaczy w studia nad irańskim szyickim misterium pasyjnym.

Medal w imieniu rektora UJ prof. Jacka Popiela przekazał na ręce Moniki Chełkowskiej-Tarony prof. Tomasz Grodzicki, który zaznaczył, że osobowość i dokonania prof. Chełkowskiego dowodzą, iż uniwersytet tworzą nie stawiane gmachy, lecz ludzie, w tym charyzmatyczne jednostki, które realizują etos Alma Mater.

Monika Chełkowska-Tarony odczytała wystosowane przez jej ojca podziękowania. Podkreśliła aktualność motta Uniwersytetu - "Rozum przed siłą", we współczesnym, nękanym przez wojny i konflikty świecie.

Prof. Piotr J. Chełkowski (ur. 1933) jest absolwentem orientalistyki w Uniwersytecie Jagiellońskim i emerytowanym wieloletnim profesorem New York University, w którym wykładał w latach 1968-2012. Znany w światowym środowisku akademickim jako Peter J. Chelkowski, należy do grona najwybitniejszych współczesnych badaczy Iranu i Bliskiego Wschodu, specjalizujących się w studiach nad kulturą, a w szczególności sztuką wizualną i szyickim teatrem rytualnym. Szerokie spektrum zainteresowań Profesora obejmuje również zagadnienia związane z islamem, klasyczną literaturą perską, zwłaszcza epiką Nezamiego z Gandży (XII-XIII w.), perską literaturą ludową i teatrem ludowym, językiem propagandy rewolucyjnej, czy architekturą i sztuką islamu. Spośród ponad 100 publikacji naukowych prof. Chełkowskiego należy wymienić: "Mirror of the Invisible World: Tales from the Khamseh of Nizami" (1975), "Ta’ziye: Ritual and Drama in Iran"  (1979), czy wydaną wraz z Hamidem Dabashi "Staging a Revolution: The Art of Persuasion in the Islamic Republic of Iran" (2000). Za działalność promującą dialog międzykulturowy przyjął w 1997 roku nagrodę Fundacji Alfreda Jurzykowskiego, zaś w 2011 roku w uznaniu działalności naukowej oraz wysiłków na rzecz budowania mostów między religiami i cywilizacjami otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. W 2007 roku został uhonorowany także przez grono swych akademickich przyjaciół dwoma księgami jubileuszowymi: w uznaniu wiedzy specjalistycznej i talentów mentorskich.

W swojej międzynarodowej karierze prof. Piotr Chełkowski nigdy nie zapominał o krakowskiej Alma Mater, podkreślając przy wielu okazjach swój akademicki rodowód. W latach 1993, 2005 i 2008 roku odwiedził z serią wykładów Instytut Orientalistyki UJ. Przechodząc na emeryturę, postanowił przekazać krakowskiej iranistyce swój niezwykle cenny księgozbiór (kilkaset woluminów), w tym unikatowy zbiór publikacji i ineditów dotyczących ta’zije i szyickich obchodów święta Aszury.

Kariera naukowa prof. Piotra J. Chełkowskiego, w której za najważniejszy cel stawiał sobie budowanie dialogu między kulturami, a także jego życzliwa pamięć i troska o rodzimy Instytut Orientalistyki UJ, zasłużyły na wdzięczność wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, której najlepszym wyrazem była uroczystość honorująca go medalem "Plus ratio quam vis".

Tekst: dr Renata Rusek-Kowalska, Zakład Iranistyki UJ

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Prof. Wojciech Froncisz uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego"

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

660 lat temu narodził się Uniwersytet Jagielloński – najstarsza uczelnia w Polsce

60 lat temu w gmachu <span lang='la'>Collegium Maius</span> otwarto Muzeum UJ

60 lat temu w gmachu Collegium Maius otwarto Muzeum UJ

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Uniwersytet Jagielloński uczcił pamięć współautora Konstytucji 3 Maja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron