Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badaczki z UJ nagrodzone przez sieć naukową COOPERANTE

Badaczki z UJ nagrodzone przez sieć naukową COOPERANTE

Dr Ewelina Kumor-Jezierska, dr Justyna Czerniak-Swędzioł, dr Ewa Krzaklewska, dr Paulina Sekuła i dr Marta Warat zostały laureatkami nagrody zespołowej w kategorii Innowatorzy Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, którą otrzymały za realizację badań w ramach projektu "Praca niewidzialna a wykonywanie obowiązków zawodowych w szkolnictwie wyższym".

 

Nagroda została wręczona 26 października podczas odbywającego się w Łodzi X Seminarium Szubertowskiego. Przyznała ją Polska Sieć Naukowa Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE.

Zwycięski projekt był realizowany ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" w Uniwersytecie Jagiellońskim. Badaczki reprezentują dyscyplinę nauk prawnych oraz nauk socjologicznych. Ich wspólna praca naukowa, prowadzona przy zastosowaniu metod badawczych typowych dla reprezentowanych przez nie dziedzin, pozwoliła na wstępne zbadanie zjawiska pracy niewidzialnej, ujmując go jednocześnie w kompleksowy sposób w dwóch zupełnie różnych aspektach - prawnym i socjologicznym. Nie ulega wątpliwości, że w wyniku podjętych interdyscyplinarnych działań i przeprowadzonych badań poszerzona została wiedza w zakresie badanego zagadnienia.

Laureatki zaprezentowały wyniki swoich badań podczas seminaryjnych wystąpień:

  • "Praca niewidzialna w akademii w świetle badań socjologicznych" (dr Ewa Krzaklewska, dr Paulina Sekuła, dr Marta Warat (Instytut Socjologii UJ);
  • "Aspekty prawne wykonywania pracy przez nauczycielkę i nauczyciela akademickiego w świetle zmian Kodeksu pracy na gruncie dyrektyw 2019/1152 i 2019/1158" (dr Ewelina Kumor – Jezierska, dr Justyna Czerniak – Swędzioł (Katedra Prawa Pracy  i Polityki Społecznej UJ).

Dr Ewelina Kumor-Jezierska, dr Justyna Czerniak – Swędzioł, dr Ewa Krzaklewska, dr Paulina Sekuła, dr Marta Warat laureatki nagrody zespołowej w kategorii Innowatorzy Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Polecamy również
Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Dr hab. Adam Kanigowski z Nagrodą Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Profesor Wojciech Gawlik z Nagrodą Komitetu Fizyki PAN

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Nagroda im. Franka Wilczka za badania nad kryształami czasowymi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron