Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ludovika Prize dla profesora Stanisława Sroki

<span lang="en">Ludovika Prize</span> dla profesora Stanisława Sroki

6 listopada na budapeszteńskim Narodowym Uniwersytecie Służby Publicznej po raz pierwszy odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Ludoviki. Uhonorowano nią profesora Stanisława Srokę, dziekana Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nagroda Ludoviki jest wyrazem uznania dla osób, których wybitne osiągnięcia na polu naukowym, publicznym i zawodowym, wiedza i droga życiowa są godne naśladowania.

Ustanawiając to wyróżnienie Senat Uniwersytetu Służby Publicznej podkreślił, że będzie ono przyznawane osobom wysoko cenionym i uznanym na arenie międzynarodowej, których działalność służy sprawie "myśli środkowoeuropejskiej" oraz interesom Węgier i regionu Europy Środkowej. Nazwa nagrody nawiązuje do imienia królowej Węgier Marii Ludwiki Habsburg, która w 1808 r. założyła w Budapeszcie Królewską Akademię Wojskową, mającą kształcić kadry do służby publicznej. Do tej idei nawiązuje mieszczący się w dawnym gmachu Akademii Narodowy Uniwersytet Służby Publicznej.

Pierwszym laureatem Nagrody Ludoviki został profesor Stanisław Sroka, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalista w zakresie dziejów Europy Środkowej. Jego znaczący dorobek naukowy został przedstawiony przez dr. Miklósa Mitrovitsa z Uniwersytetu Służby Publicznej w Budapeszcie, który wygłaszając laudację stwierdził, że droga życiowa profesora Sroki, jego praca zawodowa i praca nad wzajemnym zrozumieniem węgierskiej i polskiej kultury i historii są przykładem dla obecnych i przyszłych pokoleń. Przypomniał także, że prof. Sroka był stypendystą Eötvös Kollégium w Budapeszcie, a jego głównym obszarem badawczym od lat jest historia Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem węgiersko-polskich relacji historycznych i genealogii. Laudator podkreślił, że działalność prof. Sroki jest doceniana nie tylko w Polsce, ale i na Węgrzech – w 2014 r. otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Węgierskiego za działalność naukową dotyczącą historii Węgier w średniowieczu oraz za zasługi w pielęgnowaniu i umacnianiu kontaktów polsko-węgierskich.

Stanisław Sroka jest mediewistą, profesorem w Katedrze Historii Średniowiecznej Instytutu Historii UJ, obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Historycznego. Studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Eötvös Kollégium Uniwersytetu w Budapeszcie. Zajmuje się dziejami Europy Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Węgier oraz obecnością polskich studentów na uniwersytetach włoskich w średniowieczu. W jego dorobku ważną rolę odgrywają edycje źródeł z archiwów dawnego Królestwa Węgier. W 2020 r. otrzymał Nagrodę "Studiów Źródłoznawczych" za szósty już tom z opracowywanej przez niego serii "Dokumentów polskich z archiwów dawnego Królestwa Węgier".

tekst: Justyna Gałuszka

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Opowieść o królowej polskich rzek nagrodzona przez Bibliotekę Kraków

Opowieść o królowej polskich rzek nagrodzona przez Bibliotekę Kraków

Nagrody naukowe PAN dla przedstawicieli UJ

Nagrody naukowe PAN dla przedstawicieli UJ

UJ <span lang='la'>Collegium Medicum</span> oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy zrealizują projekt Temicare 2.0

UJ Collegium Medicum oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy zrealizują projekt Temicare 2.0

Nagrody Miasta Krakowa dla profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nagrody Miasta Krakowa dla profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron