Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda Instytutu De Republica dla profesora Andrzeja Nowaka

Nagroda Instytutu De <span lang="la">Republica</span> dla profesora Andrzeja Nowaka

W Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagród Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Wśród uhonorowanych znalazł się prof. Andrzej Nowak z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego nagrodzono za całokształt twórczości.

 

Celem Nagrody Instytutu De Republica jest wspieranie i promocja najzdolniejszych młodych uczonych, prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, a także docenienie wybitnych polskich naukowców, którzy swoją pracą i całokształtem dorobku naukowego są inspiracją dla młodych pokoleń. Wszyscy wyróżnieni otrzymują statuetkę zaprojektowaną przez wybitnego polskiego rzeźbiarza dr. hab. Macieja Zychowicza, nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. zł oraz możliwość wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica w ciągu 2 lat od przyznania wyróżnienia.

Prof. Andrzej Nowak otrzymał Nagrodę Instytutu de Republica za całokształt twórczości w dziedzinach nauk humanistycznych i społecznych. Jak podkreślił w uzasadnieniu dr hab. Richard Butterwick-Pawlikowski, "kapituła wybrała najwybitniejszego żyjącego polskiego historyka". Jego zdaniem laureat jest nie tylko badaczem kluczowych zagadnień z dziejów historii politycznej i historii idei, ale również wybitnym popularyzatorem historii, który dociera do szerokiego kręgu czytelników. Dodał, że znawcy podziwiają w pracach prof. Andrzeja Nowaka wybitne rzemiosło historyka, a także dotykanie głębszego poziomu refleksji.

Do słów Butterwicka-Pawlikowskiego nawiązał prof. Andrzej Nowak. Dziękując za nagrodę, przypomniał, że w tym roku przypada 18. rocznica śmierci biskupa Wincentego Kadłubka. - To jest mistrz wszystkich tych, którzy zajmują się historią Polski i Rzeczpospolitą mają w swoim sercu. To on napisał, że Rzeczpospolita jest matką jej obywateli i że ich przemyślnością i dzielnością nie da się pożreć żadnemu samożercy - powiedział.

Prof. Andrzej Nowak jest kierownikiem Zakładu Historii Europy Wschodniej UJ. Specjalizuje się w dziejach rosyjskiej myśli politycznej oraz stosunkach polsko-rosyjskich w XIX i XX w. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię myśli politycznej i stosunków politycznych w Europie Wschodniej XIX-XX w., studia porównawcze nad imperiami, pamięć kulturową w Europie Wschodniej oraz geopolitykę. W 1982 ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ. Od 1983 związany jest z Instytutem Historii PAN w Warszawie (Zakład Historii Europy XIX i XX wieku), w którym przygotowywał rozprawę doktorską. W 2002 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, natomiast w 2011 roku tytuł profesora zwyczajnego. W swoim dorobku naukowym ma ponad 30 książek oraz blisko 200 artykułów i recenzji naukowych. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem Orła Białego.

Polecamy również
Opowieść o królowej polskich rzek nagrodzona przez Bibliotekę Kraków

Opowieść o królowej polskich rzek nagrodzona przez Bibliotekę Kraków

Nagrody naukowe PAN dla przedstawicieli UJ

Nagrody naukowe PAN dla przedstawicieli UJ

UJ <span lang='la'>Collegium Medicum</span> oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy zrealizują projekt Temicare 2.0

UJ Collegium Medicum oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy zrealizują projekt Temicare 2.0

Nagrody Miasta Krakowa dla profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nagrody Miasta Krakowa dla profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron