Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Józef Dulak laureatem konkursu STEM Impact Award 2023-24

Prof. Józef Dulak laureatem konkursu STEM <span lang="en">Impact Award</span> 2023-24

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zakończyła procedurę konkursową dla programu Fulbright STEM Impact Award 2023-24 i zaprezentowała listę laureatów. W gronie 6 zwycięzców znalazł się prof. Józef Dulak z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, który zrealizuje projekt badawczy na University of Washington w Seattle w Stanach Zjednoczonych.

Fulbright STEM Impact Award to program dla osób kierujących projektami badawczymi z obszarów STEM, zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację 2-6 tygodniowego projektu badawczego i/lub dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA.

Jak poinformowała Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, nabór wniosków do programu trwał do 26 maja br. W konkursie wzięło udział 21 wnioskodawców. W wyniku procedury konkursowej - obejmującej ocenę merytoryczną projektu przygotowaną przez 3 niezależnych ekspertów oraz rozmowę kwalifikacyjną z osobami, których wnioski otrzymały najwyższe noty - przyznano 6 nominacji. Oprócz prof. Józefa Dulaka otrzymali je dr hab. Magdalena Baborska-Narożny z Politechniki Wrocławskiej, prof. Przemysław Biecek z Politechniki Warszawskiej, dr hab. Agata Daszkowska- Golec, prof. UŚ z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr hab. Maciej Dołęga, prof. IM PAN z Instytutu Matematyki PAN oraz prof. Piotr Szymczak z Uniwersytetu Warszawskiego.

- Mój projekt, który będę realizował na University of Washington w Seattle, będzie koncentrował się na badaniu możliwości eksperymentalnych terapii kardiomiopatii w dystrofii mięśniowej Duchenne’a (DMD) za pomocą mikrodystrofin - krótszych wersji brakującego w DMD białka - dostarczanych przez wektory wirusowe, opracowanych w University of Washington Wellstone Muscular Dystrophy Research Center w zespole profesora Jeffa Chamberlaina. Rozważymy równoczesne zastosowanie mikrodystrofiny z genami modulującymi DMD zidentyfikowanymi przez mój zespół w Zakładzie Biotechnologii Medycznej UJ. Omówimy możliwość połączenia terapii genowej z terapią komórkową, w której kardiomiocyty różnicowane z iPSC mogłyby być genetycznie ulepszone odkrytymi przez nas genami modulującymi. Z badaczami amerykańskimi podzielę się wynikami naszych badań nad DMD, ucząc się równocześnie ich strategii projektowania badań, administracji i komercjalizacji - mówi prof. Józef Dulak.

Prof. Józef Dulak jest kierownikiem Zakładu Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ, członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności oraz Academia Europaea. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Orleanie. Jego zainteresowania naukowe dotyczą komórek macierzystych, biologii i medycyny naczyniowej, terapii genowej i komórkowej oraz mechanizmów chorobowych powodowanych zapaleniami i stresem oksydacyjnym. Odbył staże podoktorskie na Free University w Amsterdamie, Uniwersytecie w Münster oraz Uniwersytecie Stanforda. Przez 2 lata pracował na Uniwersytecie w Innsbrucku (1999-2001). W latach 2011-2019 członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Biotechnologii PAN (2011-2015, 2016-2019), Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN (2011-2015), był prezesem krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (2005-2008). W latach 2013-2017 był dwukrotnie prezydentem European Vascular Biology Organisation (EVBO). Był koordynatorem Międzynarodowego Laboratorium Stowarzyszonego (LIA) Uniwersytetu Jagiellońskiego i CNRS CMB w Orleanie (2013-2020). W kadencji 2020-2023 jest wiceprzewodniczącym Komitetu Biotechnologii PAN.

Promotor 21 doktoratów. Współorganizator licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Wygłosił wykłady na wielu uniwersytetach zagranicznych oraz konferencjach międzynarodowych, jest laureatem argentyńskiej nagrody im. Frederica Leloir. Jest członkiem z wyboru (fellow) European Society of Cardiology (ESC), American Heart Association (AHA), European Society for Gene and Cell Therapy (ESGCT), International Society for Stem Cell Research (ISSCR), a także członkiem rady redakcyjnej kilku międzynarodowych czasopism specjalistycznych. Współautor ponad 260 publikacji, jednego patentu, jest wśród 2% najczęściej cytowanych naukowców na świecie.

Polecamy również
Komunikat władz UJ dotyczący wydarzeń w <span lang='la'>Collegium Broscanium</span>

Komunikat władz UJ dotyczący wydarzeń w Collegium Broscanium

Analiza danych społecznych – nowe studia II stopnia

Analiza danych społecznych – nowe studia II stopnia

Jeszcze więcej grantów NCN dla badaczy z UJ

Jeszcze więcej grantów NCN dla badaczy z UJ

Sześcioro naukowców z UJ odebrało nominacje profesorskie

Sześcioro naukowców z UJ odebrało nominacje profesorskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron