Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesorowie UJ i UJ CM wśród wpływowych osób w medycynie

Profesorowie UJ i UJ CM wśród wpływowych osób w medycynie

Już po raz 21. "Puls Medycyny" ogłosił wyniki rankingu Lista Stu. Zestawienie podzielone jest na 2 części - pokazuje najbardziej wpływowe osoby w polskiej medycynie oraz systemie ochrony zdrowia. W tym roku znalazło się w nim 11 przedstawicieli społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Najwyżej sklasyfikowano prof. Krzysztof Pyrcia z Małopolskiego Centrum Biotechnologii.

Ranking Lista Stu powstaje we współpracy z jurorami, zaproszonymi przez "Puls Medycyny". Każdego roku skład kapituły się zmienia. W obecnym plebiscycie, w obu kategoriach, oceniało kandydatów 45 ekspertów. Każdy juror otrzymał proponowaną przez redakcję listę kandydatów, ale przed opracowaniem ostatecznego zestawienia mógł zgłosić inne osoby, jego zdaniem, godne wymienienia w tym gronie.

Kolejnym etapem jest ocena kandydatów w trzech kategoriach. Jurorzy oceniali osiągnięcia i dokonania w 2023 roku, pozytywny wpływ na rozwój polskiej medycyny/systemu ochrony zdrowia oraz siłę publicznego oddziaływania, przyznając w każdej kategorii punkty od 1-10. O miejscu w rankingu decyduje łączna liczba punktów.

Na liście najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie w 2023 roku znalazło się 8 przedstawicieli społeczności akademickiej UJ i UJ CM:

 • prof. Krzysztof Pyrć (miejsce 7.) - wirusolog, kierownik Pracowni Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ, lider grupy badawczej Virogenetics, wiceprzewodniczący interdyscyplinarnego Zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN, członek: Europejskiej Grupy Ekspertów ds. Wariantów SARS-CoV-2 przy Komisji Europejskiej, Zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN, Zespołu do spraw monitorowania i oceny sytuacji dotyczącej zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi przy ministrze zdrowia,
 • prof. Maciej Małecki (miejsce 11.) - spec. chorób wewnętrznych, diabetologii, diagnostyki laboratoryjnej i endokrynologii, dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM, kierownik Katedry Chorób Metabolicznych UJ CM oraz Oddziału Klinicznego Chorób Metabolicznych i Diabetologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej,
 • prof. Tomasz Grodzicki (miejsce 22.) - spec. chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii, prorektor UJ ds. Collegium Medicum, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM, ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, członek korespondent Komitetu Nauk Klinicznych PAN oraz krajowych i międzynarodowych towarzystw medycznych,
 • prof. Janusz Skalski (miejsce 42.) - spec. chirurgii, dziecięcej i kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej UJ CM, prezes Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, prezes Stowarzyszenia Klub Kardiochirurgów Polskich, przewodniczący Komisji Historii i Filozofii Medycy PAN Kraków, prezes Fundacji Schola Cordis, członek rady naukowej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Religi, Kapituły Fundacji im. Agaty Mróz-Olszewskiej, Kapituły Medalu "Gloria Medicinae", Kapituły Nagrody Stowarzyszenia Miłosiernego Samarytanina ustanowionej przez Wolontariat św. Eliasza w Krakowie,
 • prof. Mateusz Hołda (miejsce 43.) - spec. anatomii i kardiologii, profesor Wydziału Lekarskiego UJ CM, asystent na Oddziale Szybkiej Diagnostyki Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II, kierownik Zespołu HEART, profesor honorowy Division of Cardiovascular Sciences (The University of Manchester),
 • prof. Dominika Dudek (miejsce 44.) - spec. psychiatrii, kierownik Katedry Psychiatrii UJ CM, przewodnicząca Komisji Bioetycznej UJ, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • prof. Michał Pędziwiatr (miejsce 54.) - spec. chirurgii ogólnej i onkologicznej, kierownik II Katedry Chirurgii UJ CM, kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, członek zarządu głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich i prezes Sekcji Wideochirurgii TChP, przewodniczący rady Lapco-Poland,
 • prof. Piotr L. Chłosta (miejsce 66.) - spec. chirurgii ogólnej i urologii, kierownik Katedry i Kliniki Urologii UJ CM, kierownik Oddziału Klinicznego Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, zastępca dyrektora medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM, profesor-adiunkt Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu, konsultant naukowy Kliniki Urologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, redaktor naczelny "Przeglądu Urologicznego".

Od 2014 roku redakcja "Pulsu Medycyny" ocenia też w oddzielnym rankingu osoby, które przyczyniły się do poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Na tej liście znaleźli się:

 • dr Roman Topór-Mądry (miejsce 64.) - adiunkt w Instytucie Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, spec. zdrowia publicznego i epidemiologii, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (2017-2023),
 • Magdalena Władysiuk (miejsce 87.) - lekarz w Zakładzie Epidemiologii Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM, mgr ekonomii, MBA, prezes Stowarzyszenia Central And Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care, wiceprezes HTA Consulting,
 • prof. Agnieszka Słowik (miejsce 89.) - spec. Neurologii, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii UJ CM oraz Oddziału Klinicznego Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, konsultant krajowa w dziedzinie neurologii.
Polecamy również
Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Odsłonięto tablicę upamiętniającą Macieja z Miechowa

Odsłonięto tablicę upamiętniającą Macieja z Miechowa

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Uroczyste promocje habilitacyjne w sześciu dyscyplinach

Uroczyste promocje habilitacyjne w sześciu dyscyplinach

Widok zawartości stron Widok zawartości stron