Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor Guzik w zespole doradczym ds. promocji nauki za granicą

Profesor Guzik w zespole doradczym ds. promocji nauki za granicą

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołano zespół doradczy do spraw działań na rzecz promocji polskiej nauki za granicą. W kilkunastoosobowym gremium zasiądzie m.in. dr hab. Bartłomiej Guzik, prof. UJ z Wydziału Lekarskiego UJ CM, pełnomocnik prorektora UJ ds. Collegium Medicum ds. pomocy humanitarnej.

 

Do zadań zespołu należy wypracowanie propozycji rozwiązań, w tym rozwiązań prawnych, dotyczących działań na rzecz promocji polskiej nauki za granicą oraz wzmocnienia pozycji polskich naukowców na arenie międzynarodowej. Przewodniczącym gremium został dr hab. Łukasz Zamęcki z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W skład zespołu - oprócz dr. hab. Bartłomieja Guzika, prof. UJ - weszli ponadto:

 • Cezary Błaszczyk,
 • prof. Anna Chrobok z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej,
 • dr hab. inż. Jan Kazak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 • Anna Kiryjow-Radzka, prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom",
 • Ewa Kiszka, kierownik Biura ds. Umiędzynarodowienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Marcin Kraska, wiceprezes ds. współpracy międzynarodowej Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • prof. Marek Kwiek, dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną i kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr Marcin Liana, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Nauki,
 • dr Marta Łazarowicz-Kowalik, wiceprezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
 • Mirosław Marczewski, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
 • dr Zofia Sawicka, zastępca dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
 • Joanna Stachyra,
 • Agnieszka Stefaniak-Hrycko, dyrektor Stacji Naukowej PAN w Rzymie,
 • dr hab. Jakub Zajączkowski z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Waldemar Zbytek, prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości,
 • Marta Zielińska.

Dr hab. Bartłomiej Guzik, prof. UJ pracuje w Instytucie Kardiologii UJ CM, od lutego br. p.o. dyrektor w 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe i główne kierunki badań to m.in. interwencyjne leczenie chorób serca i naczyń ze szczególnym naciskiem na chorobę niedokrwienną serca, nadciśnienie tętnicze i znaczenie procesu zapalnego oraz dysfunkcji śródbłonka w jego etiopatogenezie, upośledzenie mikrokrążenia wieńcowego i kardiologia sportowa ze szczególnym uwzględnieniem badań czynnościowych i wydolnościowych. Pasjonat podróży, pływania, rowerów i sztucznej inteligencji. Twórca Specjalistycznego Szpitala Polowego na Rynku w Krakowie dla Biednych i Potrzebujących. Jest prezesem Fundacji Kształcenia Medycznego, a także członkiem Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Jest założycielem i prezesem Fundacji Centrum Dobroczynności Lekarskiej im. prof. Teresy Adamek-Guzik i Jana Guzika. Od lat jest zaangażowany w misję "Doctors Africa". Tworzą ją studenci i wykładowcy, który dostarczają sprzęt medyczny do Tanzanii i Ugandy oraz szkolą miejscowych lekarzy, ratowników i pielęgniarki.

Polecamy również
Delegacja z Niemiec spotkała się z rektorem elektem UJ

Delegacja z Niemiec spotkała się z rektorem elektem UJ

Legislacja w administracji publicznej - nowe studia podyplomowe

Legislacja w administracji publicznej - nowe studia podyplomowe

Profesorowie UJ w nowym składzie Komitetu Polityki Naukowej

Profesorowie UJ w nowym składzie Komitetu Polityki Naukowej

Pierwsi w tym roku doktorzy habilitowani wypromowani

Pierwsi w tym roku doktorzy habilitowani wypromowani

Widok zawartości stron Widok zawartości stron