Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W wieku 79 lat zmarł profesor Władysław Miodunka

W wieku 79 lat zmarł profesor Władysław Miodunka

W środę 24 kwietnia zmarł prof. Władysław Miodunka - wybitny językoznawca, pionier glottodydaktyki polonistycznej, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego poprzednich kadencji, wieloletni dyrektor Instytutu Polonijnego i Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie.

Prof. Władysław Miodunka (ur. w 1945 r. w Wojsławiu k. Mielca) ukończył studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym UJ. Po rocznym stażu rozpoczął pracę w Instytucie Filologii Polskiej UJ w Zakładzie Językoznawstwa. Doktorat uzyskał w UJ w 1973 r. W 1979 r. habilitował się na Wydziale Filologicznym UJ. W 1980 r. został przeniesiony do Instytutu Badań Polonijnych, gdzie pracował do 31 grudnia 2004 r. W 1991 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych, a od 1 grudnia 2003 r. był profesorem zwyczajnym.

Jego zainteresowania naukowe dotyczyły językoznawstwa polonistycznego, językoznawstwa stosowanego do nauczania języków obcych i studiów etnicznych, w tym studiów polonijnych.

Był kierownikiem Katedry Języka Polskiego jako Obcego w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swoich badaniach zajmował się w szczególności językoznawstwem polonistycznym oraz językoznawstwem stosowanym do nauczania języków obcych i studiów etnicznych, a także zagadnieniami bilingwizmu. Jego doświadczenia organizacyjne obejmowały m.in.: kierowanie Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców (1978-1980), tworzenie Zakładu Językoznawstwa Stosowanego i kierowanie nim od 1980 r., pełnienie funkcji dyrektora Instytutu Badań Polonijnych, pełnienie funkcji prodziekana na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (2001-2002). W 2002 r. został prorektorem UJ ds. polityki kadrowej i finansowej.

Prof. Władysław Miodunka był członkiem wielu prestiżowych stowarzyszeń naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Stosowanego, Komitetu Badania Polonii PAN, Zespołu do Spraw Kształcenia i Kwalifikowania Lektorów Języka Polskiego jako Obcego w Zagranicznych Ośrodkach Akademickich przy MNiSW, Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako obcego, Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, Rady Języka Polskiego, Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju.

Laureat wielu nagród rektora UJ i Ministra Edukacji Narodowej. W 1997 roku otrzymał dyplom Ministra Spraw Zagranicznych RP za popularyzację kultury polskiej za granicą.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 30 kwietnia o godz. 12.20 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Polecamy również
Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "<span lang='la'>Plus Ratio Quam Vis</span>"

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "Plus Ratio Quam Vis"

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w składzie Rady Wykonawczej KDBASP

Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w składzie Rady Wykonawczej KDBASP

Już we wrześniu Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Już we wrześniu Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron