Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolejny badacz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Academia Europaea

Kolejny badacz Uniwersytetu Jagiellońskiego w <span lang="la">Academia Europaea</span>

Prof. Wojciech Bałus, kierownik Zakładu Teorii Sztuki i Ochrony Dóbr Kultury UJ oraz Międzyuczelnianego Centrum Badań Witrażowych w Krakowie, został członkiem Academia Europaea. Naukowiec jest szóstym przedstawicielem społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, który dołączył do tej prestiżowej organizacji skupiającej ponad 5,5 tys. uczonych z całego świata.


Academia Europaea została założona w 1988 roku z inicjatywy brytyjskiego Royal Society, najstarszego na świecie towarzystwa naukowego i Szwedzkiej Akademii Nauk. Jej siedziba mieści się w Londynie. Akademia zaprasza do swojego grona naukowców o wybitnych osiągnięciach. Zrzesza obecnie ponad 5,5 tys. specjalistów z medycyny, chemii, fizyki, matematyki, ekonomii, nauk humanistycznych i społecznych, w tym 86 laureatów Nagrody Nobla. Jej celem jest rozwój i propagowanie doskonałości naukowej, promowanie badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych we wszystkich dziedzinach nauki.

W gronie tym jest 119 Polaków. Wśród nich byli do tej pory prof. Stanisław Biernat z Wydziału Prawa i Administracji UJ, prof. Józef Dulak z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, prof. Wojciech Czakon z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz prof. Anetta Undas i prof. Marek Sanak z Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Prof. Wojciech Bałus ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1985). Studiował też filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1990 roku uzyskał stopień doktora na podstawie dysertacji "Teoria sztuki Jana Sas Zubrzyckiego. Studium z pogranicza historii sztuki i historii idei", której promotorem był prof. Piotr Krakowski. Habilitował się w 1997 roku na postawie rozprawy "Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle sztuki". W 2005 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora z tytułem honorowym profesora zwyczajnego. Zajmuje się teorią i historią sztuki XIX-XXI wieku oraz związkami sztuki z filozofią, antropologią kulturową i literaturoznawstwem.

W latach 1999-2002 wicedyrektor, a w latach 2002-2008 dyrektor Instytutu Historii Sztuki UJ. Założyciel i pierwszy redaktor naczelny czasopisma "Modus. Prace z historii sztuki" oraz serii wydawniczej Ars Vetus et Nova. Aktualnie jest redaktorem naczelny rocznika "Folia Historiae Artium" wydawanego przez Polską Akademię Umiejętności. Przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego Corpus Vitrearum, członek zwyczajny Hessische Akademie der Forschung und Plannung im Landlichen Raum, członek czynny PAU, członek Academia Europaea, AICA, Komisji Historii Sztuki PAU, Rady Naukowej Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze oraz Senatu UJ. W latach 2012-2015 przewodniczący Zespołu Nauk Humanistycznych i Teologicznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Laureat programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2015). Visiting profesor na uniwersytetach w Kilonii (1997) i Moguncji (2006).

Polecamy również
Młodzi goście odwiedzili Uniwersytet Jagielloński

Młodzi goście odwiedzili Uniwersytet Jagielloński

Małopolskie Centrum Biotechnologii świętuje 10-lecie powstania

Małopolskie Centrum Biotechnologii świętuje 10-lecie powstania

Informacja ws. komunikatu Krakowskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej

Informacja ws. komunikatu Krakowskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej

Oświadczenie OZZ IP przy UJ w sprawie DS Kamionka

Oświadczenie OZZ IP przy UJ w sprawie DS Kamionka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron