Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Tomasz Grodzicki uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi

Złoty Krzyż Zasługi (Materiały Kancelarii Prezydenta RP)

W poniedziałek 30 marca br. podczas ceremonii inaugurującej II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Teatrze Wielkim w Warszawie prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe za zasługi dla ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW). Za działalność na rzecz seniorów, propagowanie różnych form aktywności osób starszych i wspieranie UTW Złoty Krzyż Zasługi odebrał prof. Tomasz Grodzicki, dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM, najbliższy współpracownik śp. prof. Józefa Kocemby, współzałożyciela UTW na UJ.

Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku kontynuuje tradycje międzyuczelnianego studium powołanego w 1982 roku decyzją Senatów Uniwersytetu Jagiellońskiego i ówczesnej Akademii Medycznej, którego celem było propagowanie wiedzy wśród osób starszych oraz profilaktyka procesu starzenia się. Krakowski UTW jest jednym z najstarszych w Polsce. Pierwszy założyła w 1975 r. prof. Halina Szwarc przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Obecnie w kraju działa ich ponad pół tysiąca, z czego 49 w Małopolsce, a w samym Krakowie 10.

Kształcenie w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku swoją formułą w pewnym stopniu przypomina studia podyplomowe. Studenci 50+ przez dwa semestry na wykładach i seminariach zdobywają wiedzę z określonej dziedziny. W obecnym roku akademickim kształcenie odbywa się na pięciu kursach: historia sztuki, historia i kultura Krakowa, psychologia, medycyna oraz religioznawstwo. Oprócz kierunku wiodącego studenci mogą wybrać również kształcenie w formie seminariów fakultatywnych.

Data opublikowania: 31.03.2015
Osoba publikująca: Łukasz Wspaniały

Widok zawartości stron Widok zawartości stron