Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wręczenie dyplomów tegorocznym laureatom Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wręczenie dyplomów tegorocznym laureatom Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

15 listopada odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym laureatom Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz uczelni, członkowie wyłaniającej stypendystów Kapituły Stypendium UJ oraz laureaci poprzednich edycji konkursu wraz ze swoimi opiekunami naukowymi.

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego zostało utworzone 30 maja 2018 r. uchwałą Senatu UJ. Jego celem jest poszukiwanie najzdolniejszych przedstawicieli młodego pokolenia, których różnorodne talenty wykraczają poza sztywne ramy oceny oraz wspieranie ich dalszego rozwoju z poszanowaniem wolności twórczej i indywidualizmu każdego z nich. W ten sposób otzymują oni szansę na dołączenie do grona najwybitniejszych absolwentów naszej uczelni.

Laureaci otrzymują: stypendium w wysokości 2000 zł miesięcznie, które jest wypłacane przez cały okres odbywanych w UJ studiów, a także maksymalny wynik kwalifikacji w rekrutacji na studia, na wybranym przez siebie kierunku studiów. Zwycięzcy konkursu mają również zapewnioną opiekę pracownika naukowego UJ, możliwość realizacji programu studiów według indywidualnego planu lub programu studiów oraz gwarancję miejsca w domu studenckim.

W każdej edycji konkursu przyznawane jest nie więcej niż 7 stypendiów. Laureatów wyłania Kapituła Stypendium UJ obradująca pod przewodnictwem prof. Armena Edigariana, prorektora UJ ds. dydaktyki.

W tegorocznej, czwartej edycji konkursu, stypendium otrzymali:

  1. Bartłomiej Bychawski, student na kierunku matematyka, którego opiekunem został dr Tomasz Kowalczyk,
  2. Kosma Kasprzak, student na kierunku matematyka, którego opiekunem został dr hab. Dominik Kwietniak, prof. UJ,
  3. Jakub Kloza, student na kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa w ramach MISH, którego opiekunką została prof. Magdalena Popiel,
  4. Hubert Kowal, student na kierunku bezpieczeństwo narodowe, którego opiekunami zostali dr hab. Adrian Tyszkiewicz i dr Jakub Żurawski,
  5. Oleh Naver, student na kierunku informatyka analityczna, którego opiekunem został dr Grzegorz Gutowski,
  6. Natalia Roguz, studentka na kierunku polonistyka-komparatystyka w ramach MISH, której opiekunką została dr hab. Magdalena Heydel, prof. UJ,
  7. Kacper Siąkała, student na kierunku studia matematyczno-przyrodnicze z kierunkiem wiodącym: chemia, którego opiekunką została dr Anna Nowakowska.

W trakcie uroczystości swoje osiągnięcia i podejmowane przedsięwzięcia naukowe przedstawiło troje spośród laureatów dotychczasowych edycji Stypendium UJ: Szymon Mol, student na kierunku studia matematyczno-przyrodnicze z kierunkiem wiodącym: geologia, Jakub Firlej, student na kierunku studia matematyczno-przyrodnicze z kierunkiem wiodącym: chemia oraz Anna Grabowska, studentka na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Wydarzenie było też okazją do podsumowania dotychczasowej działalności Stypendium UJ. Rektor UJ prof. Jacek Popiel oraz prorektor Uj ds. dydaktyki prof. Armen Edigarian podziękowali członkom Kapituły Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego za wkład pracy wniesiony w wyłonienie laureatów zakończonych edycji konkursu.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron