Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sesja naukowa z okazji stulecia urodzin prof. Józefa Andrzeja Gierowskiego

Sesja naukowa z okazji stulecia urodzin prof. Józefa Andrzeja Gierowskiego

24 listopada w Collegium Maius UJ odbyła się okolicznościowa konferencja zatytułowana „Rzeczpospolita wielu narodów i jej sąsiedzi w epoce nowożytnej. Józef Andrzej Gierowski w kręgu badań i poszukiwań dróg do nowej krakowsko-wrocławskiej szkoły historycznej”, której celem było upamiętnienie postaci wybitnego historyka i byłego rektora UJ profesora Józefa Andrzeja Gierowskiego.

 

- Klio jest muzą. Można doświadczyć jej dotknięcia lub do końca życia być poprawnym rzemieślnikiem, osiągającym nawet najwyższe akademickie godności. Można się starać porządkować świat, ale bez tej iskierki, która wzrusza i inspiruje. Prof. Józef Andrzej Gierowski mówił i pisał, że dzieła określają pozycję uczonego, ale zarazem mogą budzić wzruszenie i podziw. Treść musi współbrzmieć z formą i z pięknem, a historia nie może być zlepkiem historii państw i społeczności, powinna być integralna – przypomniał prowadzący obrady dr Andrzej Link-Lenczowski, wypowiadając się na temat roli osobowości, zdolności, wrażliwości i talentu w pracy naukowej.

Uczestnicy konferencji postanowili prześledzić, jak kształtowało się podejście prof. Gierowskiego do przeszłości i jakich narzędzi używał, aby jej obraz przybliżać i ułatwiać jej zrozumienie. Za tło rozważań wzięto dorobek historiografii polskiej w zakresie badań nad szeroko rozumianą historią Rzeczpospolitej i nad historią powszechną.

Prorektor UJ prof. Dorota Malec, otwierająca sesję w imieniu rektora UJ, podkreślała, że do osiągnięć prof. Gierowskiego zalicza się zarówno spuścizna naukowa (znakomite opracowania rozległych obszarów badań historycznych, także rozpoczęcie na UJ badań judaistycznych), jak i materialna – należy bowiem pamiętać, że prace nad budową Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ rozpoczęły się  z inicjatywy prof. Gierowskiego. Wyrazem wdzięczności za wkład w rozwój Uniwersytetu Jagiellońskiego było odsłonięcie w 2016 roku w Collegium Novum UJ tablicy upamiętniającej prof. Gierowskiego.


Prof. Józef Andrzej Gierowski (1922-2006) - historyk opoki nowożytnej, uczeń Władysława Konopczyńskiego. Zawodowo związany z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie pełnił funkcję prodziekana (1954-1956), prorektora (1958-1961) oraz dziekana tamtejszego Wydziału Historyczno-Filozoficznego (1964-1965). Od 1965 r. pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim, w którym w latach 1981-1987 pełnił godność rektora. Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się na historii politycznej, dyplomacji oraz kultury w XVII i XVIII w. Był wybitnym znawcą czasów saskich, pionierem w zakresie rozwoju badań nad dziejami Żydów na terenie dawnej Rzeczypospolitej polsko-litewskiej oraz historii powszechnej czasów nowożytnych. Wychował grono znakomitych historyków w Krakowie i we Wrocławiu. Otrzymał członkostwo wielu instytucji naukowych w kraju i zagranicą oraz doktoraty honorowe Uniwersytetów we Wrocławiu, Uppsali i Connecticut.

Referaty w trakcie sesji wygłosili:

 • dr hab. Adam Perłakowski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), „Syntezy dziejów Rzeczypospolitej Wielu Narodów pióra Józefa Andrzeja Gierowskiego na tle osiągnięć powojennej historiografii polskiej”;
 • prof. dr hab. Jerzy Dygdała (Instytut Historii im. Tadeusza Manleuffla PAN), „Czasy saskie w poszukiwaniach badawczych XX stulecia (od Władysława Konopczyńskiego do Jacka Staszewskiego)”;
 • prof. dr hab. Jarosław Poraziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), „Dokonania Józefa Andrzeja Gierowskiego w zakresie badań czasów saskich. Perspektywy na przyszłość”;
 • prof. dr hab. Michał Zwierzykowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), „Parlamentaryzm Rzeczypospolitej Obojga Narodów w ujęciu Józefa Andrzeja Gierowskiego”;
 • dr hab. Stefan Bielański, prof. IP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), „Krakowskie tradycje badań dziejów powszechnych w XX stuleciu - zarys problematyki (Półwysep Apeniński)”;
 • dr hab. Jakub Basista, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), „Krakowskie tradycje badań nad dziejami Wysp Brytyjskich w XX wieku”;
 • dr Andrzej Krzysztof l.ink-Lenczowski (Uniwersytet Jagielloński), „Józef Andrzej Gierowski w kręgu badań nad dziejami powszechnymi”;
 • dr hab. Filip Wolański. prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski), „Recepcja i kontynuacja badań Józefa Andrzeju Gierowskiego nad historią Śląska”;
 • prof. dr hab. Marian Chachaj (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), „Dzieje kultury europejskiej i polskiej XVIII wieku w ujęciu polskich uczonych w XX stuleciu”;
 • prof. dr hab. Bogdan Rok (Uniwersytet Wrocławski), „Józef Andrzej Gierowski o polskiej kulturze i nauce XVIII wieku”,
 • prof. Richard Butterwick Pawlikowski (University College School of Slavonic and East European Studies London), „Europejskie i polskie Oświecenie w rodzimych syntezach dziejów Rzeczypospolitej polsko-litewskiej XX wieku”;
 • prof. dr hab. Stanisław Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), „Józef Andrzej Gierowski jako badacz Oświecenia”.
Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Do Instytutu Muzykologii UJ trafiła Kolekcja Leopolda Kozłowskiego

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

Krakowskie Forum Biomedyczne już za nami

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

650. rocznica urodzin królowej Jadwigi

Widok zawartości stron Widok zawartości stron