Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Weterynaria UJ-UR inauguruje nowy rok akademicki

Weterynaria UJ-UR inauguruje nowy rok akademicki

6 października w auli Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2015/2016 na międzywydziałowym kierunku weterynaria, prowadzonym wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

W ceremonii wzięli udział m.in. prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Andrzej Mania, prorektor UR ds. dydaktycznych i studenckich prof. Sylwester Tabor, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej (UCMW) UJ-UR prof. Dorota Zięba–Przybylska, zastępca dyrektora ds. naukowych UCMW UJ-UR prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz oraz kierownik Ośrodka Studiów Weterynaryjnych UCMW UJ-UR prof. Józef Bieniek, który poprowadził uroczystość. Władze regionu reprezentował wicewojewoda małopolski Wojciech Szczepanik.

Centralnym punktem uroczystości była oficjalna immatrykulacja studentów, której dokonali obaj prorektorzy.

W swoim wystąpieniu, prorektor UJ prof. Andrzej Mania podziękował wszystkim, którzy wspierają współpracę między uczelniami. Zwracając się do nowych studentów zapewnił przy tym, że oba uniwersytety stoją przed nimi otworem. Zaapelował by w życiu akademickim byli aktywni na wielu polach: - studia to nie jest wyłącznie koncentrowanie się na wąsko rozumianej dyscyplinie. To proces kształtowania osobowości, postawy życiowej i obywatelskiej, zdolności nabywania wiedzy. Korzystajcie ze wszystkiego co uczelnie oferują, włączcie się w procesy wymiany zagranicznej, aktywnie wpływajcie na kształtowanie programu studiów. Prof. Andrzej Mania zwrócił przy tym uwagę na elitarny charakter studiów w UCMW: - jesteście osobami wybranymi spośród szerokiego grona konkurentów. Zostaliście wybrani jako najlepsi, skończcie więc studia także jako najlepsi – zaapelował. 

Prorektor UR prof. Sylwester Tabor, mówiąc o wzajemnej współpracy, przypomniał, że korzenie Uniwersytetu Rolniczego związane są z Uniwersytetem Jagiellońskim – to tam powstały pierwsze studia rolnicze i pierwszy wydział kształcący w tym zakresie – podkreślił.  Zaznaczył, że studia weterynarii UJ-UR mają w założeniu mieć charakter elitarny i zachęcił studentów by wszechstronnie kształtowali swoją osobowość.

Zwieńczeniem ceremonii był wykład inauguracyjny pt. „Rola Lekarza Weterynarii w Ochronie Zdrowia Zwierząt i Człowieka", który wygłosił prof. Kazimierz Tarasiuk z Uniwersytetu Rolniczego.

Studia na kierunku weterynaria w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR prowadzone są od 2012 r. Nauka trwa jedenaście semestrów. Po jej zakończeniu absolwenci otrzymają dyplom obu uczelni oraz prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Polecamy również
Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "<span lang='la'>Plus Ratio Quam Vis</span>"

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "Plus Ratio Quam Vis"

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron