Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

625. rocznica ustanowienia Wydziału Teologicznego w Krakowie

625. rocznica ustanowienia Wydziału Teologicznego w Krakowie

- Jubileusz ten zachęca nie tylko do składania solennych powinszowań. Skłania również do refleksji i przypomnienia wkładu wniesionego przez Wydział Teologiczny w rozwój polskiej nauki, kultury i myśli teologicznej – napisał rektor UJ prof. Jacek Popiel w liście gratulacyjnym skierowanym do ks. prof. Roberta Tyrały, rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, która to uczelnia wywodzi się właśnie z tego Wydziału.

W program jubileuszowych obchodów wpisana została konferencja naukowa, która odbyła się 17 stycznia w auli Collegium Novum UJ. Jej prowadzenie powierzono dziekanowi Wydziału Historycznego UJ prof. Stanisławowi Sroce, a wśród uczestników znalazło się grono znakomitych prelegentów - o. dr hab. Tomasz Gałuszka OP, prof. UPJPII, prof. dr hab. Krzysztof Ożóg, mgr Marek Wasilewicz, dr Dagmara Wójcik, dr hab. Maciej Zdanek, prof. UJ, dr hab. Tomasz Graff, ks. prof. dr hab. Jacek Urban, ks. prof. dr hab. Józef Wołczański, s. dr Jadwiga Kupczewska.

Konferencja była także okazją do uczczenia postaci św. Józefa Sebastiana Pelczara (1842–1924), w związku z przypadającą 17 stycznia 180. rocznicą urodzin, a także mijającą w tym roku 140. rocznicą wyboru tego znakomitego doktora teologii i prawa kanonicznego na rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były biskup przemyski beatyfikowany został w Rzeszowie w 1991 r., a kanonizowany w Rzymie w 2003 r.

- Przychodzimy dzisiaj do Alma Mater wszystkich polskich uczelni, aby powracać do źródeł, aby poszukiwać jedności i wspólnoty, aby razem poszukiwać prawdy i spełniać posługę myślenia, aby powtarzać za Janem Pawłem II, który 25 lat temu, mówił do polskiego środowiska akademickiego, że uczelnia jest jak matka, której troska jest natury duchowej, rodzenie dusz do wiedzy, do mądrości, kształtowanie umysłów i serc – mówił ks. prof. Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Przytoczył też fragment listu papieża Franciszka do społeczności UPJP2. - Wierni wielowiekowej tradycji, odczytujcie znaki czasu, podejmujcie z odwagą nowe wyzwania, aby skutecznie nieść współczesnemu człowiekowi i światu prawdę Ewangelii. Niech wasz uniwersytet będzie wspólnotą, w której zdobywanie wiedzy łączy się z promocją szacunku do każdego człowieka ze względu na Boga, który go stworzył i z troską o kształtowanie serc i otwieranie ich na to, co najważniejsze, co trwałe i co nie przemija.

Związki Wydziału Teologicznego, obecnie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II z Uniwersytetem Jagiellońskim są stałe i niezmienne – mówił rektor UJ prof. Jacek Popiel, składając na ręce ks. prof. Roberta Tyrały, rektora UPJP2 list gratulacyjny. Przypomniał w nim m.in., że Wydział Teologiczny w Krakowie erygowany został na Akademii Krakowskiej 11 stycznia 1397 roku na mocy decyzji papieża Bonifacego IX. Stanowiło to spełnienie prośby królowej Jadwigi i króla Władysława Jagiełły. Istnienie wydziału potwierdzono wkrótce w akcie fundacyjnym z 26 lipca 1400 roku, proklamującym odnowienie Uniwersytetu Krakowskiego.

Profesorowie Wydziału Teologicznego angażowali się na przestrzeni minionych stuleci w realizację niezliczonych przedsięwzięć o doniosłym historycznym charakterze, spośród których wymienić należy zwłaszcza dzieło chrystianizacji Wielkiego Księstwa Litewskiego czy uczestnictwo w obradach soborów w Konstancji i Bazylei w XV wieku. Stworzyli oni w ten sposób nie tylko zręby polskiej myśli teologicznej, lecz przyczynili się także do ukształtowania fundamentalnych tradycji Kościoła katolickiego.

Wydział Teologiczny przetrwał zarówno represje hitlerowskich władz okupacyjnych, jak i dotkliwe szykany spadające na jego kadrę w okresie PRL-u. Wyzwaniom tym Wydział – decyzją władz komunistycznych wyodrębniony najpierw z Uniwersytetu Jagiellońskiego i zaraz potem, wbrew woli jego społeczności, włączony w struktury Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie – sprostał ponad wszelką wątpliwość. Zwiastunem pomyślnych dla niego przemian okazał się najpierw rok 1974, kiedy staraniem kardynała Karola Wojtyły, uzyskał status wydziału papieskiego, a następnie rok 1981, w którym przekształcony został w Papieską Akademię Teologiczną, podniesioną później przez papieża Benedykta XVI do rangi Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. O wyjątkowym statusie uczelni świadczy jej przynależność do elitarnego grona trzydziestu uniwersytetów z całego świata uprawnionych do posługiwania się tytułem – Papieski.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Uniwersytet Jagielloński świętuje 658. rocznicę powstania [ZDJĘCIA]
Uniwersytet Jagielloński świętuje 658. rocznicę powstania [ZDJĘCIA]
Władze UJ złożyły kwiaty pod pomnikiem Hugona Kołłątaja
Władze UJ złożyły kwiaty pod pomnikiem Hugona Kołłątaja
Dr Alicja Adamczak uhonorowana medalem „Plus Ratio Quam Vis”
Dr Alicja Adamczak uhonorowana medalem „Plus Ratio Quam Vis”
Wręczenie odznaczeń państwowych i Medali KEN pracownikom UJ
Wręczenie odznaczeń państwowych i Medali KEN pracownikom UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron